Vastgoed

Woningcorporaties willen regie bij familie dementerenden

Woonvormen voor mensen met dementie die worden gerund door families zijn in Nederland nog een onbekend fenomeen. Aedes Vernieuwingsagenda Wonen en Zorg wil deze initiatieven, tussen thuis en een verpleeghuis in, stimuleren en heeft daarvoor een handreiking uitgegeven.

Dat meldt Aedes, koepel van woningcorporaties, op 8 mei. In Duitsland zijn deze woonvormen heel gewoon. In Nederland zijn er nog maar twee initiatieven met families in de regie. Die zijn vorig jaar gestart met hulp Woonzorg Nederland, woningcorporatie Talis en ZZG zorggroep. Talis beschikte al over een locatie in Wijchen en in 2018 zijn mensen met dementie en hun families uitgenodigd om het idee van een familie-initiatief op die plek ten uitvoer te brengen. Woonzorg Nederland, een landelijk werkende corporatie, ondersteunt het familie-initiatief OdenseThuis in Amsterdam Zuid, een plan van mantelzorgers voor een groepswoning in eigen regie.

Burgers

Volgens Hans Vos, directeur Wlz van ZZG zorggroep, is het geen vraag óf we met nieuwe woonvormen aan de slag moeten, maar is het een maatschappelijke opdracht voorzorgaanbieders en corporaties, gemeenten en burgers. “We moeten op zoek naar nieuwe vormen van wonen en zorg. Niet alleen de traditionele aanbieders moeten initiatieven hiertoe nemen maar óók de burgers zelf.” De vraag is hóe de initiatieven van de grond kunnen komen. Soms is er geen locatie beschikbaar en is het moeilijk een initiatief te realiseren. Soms zit de problematiek in de matching. Dan is de groep er wel maar geen locatie en andersom.

De handreiking Familie-initiatieven voor mensen met dementie is bedoeld voor initiatiefnemers en kan corporaties helpen in het proces, op ideeën brengen om mee te werken aan zo'n initiatief of eentje te initiëren zoals Talis heeft gedaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top