Tech

Veel patiënten nog niet gevraagd om gegevens te delen via LSP

Veel patiënten nog niet gevraagd om gegevens te delen via LSP

Bijna de helft van de volwassenen heeft nog geen toestemming gegeven om zijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) uit te wisselen. Dat komt niet doordat zij hier bezwaar tegen hebben. Een groot deel van hen is nog nooit om toestemming gevraagd. De echte weigeraars vormen maar zo’n vijf procent van de bevolking, blijkt uit cijfers van het CBS.

Via het LSP kunnen zorgverleners sinds 2012 medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers met elkaar uitwisselen. Dat gebeurt alleen na toestemming van een patiënt. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat zo’n 80 procent van de volwassenen met het systeem bekend is. Een meerderheid (6 op de 10) van deze mensen heeft ook toestemming verleend voor het delen van zijn medische gegevens. Dat komt neer op 48 procent van de totale bevolking.

Toestemming

14 Procent van de ondervraagden zegt geen toestemming te hebben verleend en een kwart weet het niet of wil het niet zeggen. Van de volwassenen die aangeven geen toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP, zegt driekwart nooit om toestemming daarvoor gevraagd te zijn.

Volwassenen die het LSP niet kennen, zeggen geen toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP of dat niet meer weten, is gevraagd of zij bezwaar zouden hebben tegen het delen van medische gegevens via het LSP. 58 procent zegt hier geen bezwaar tegen te hebben, 14 procent heeft wel bezwaren en 28 procent weet het niet of wil dit niet zeggen.

Zorgen om privacy

Zo'n vijf procent van de ondervraagden zegt toestemming te hebben geweigerd na daarom gevraagd te zijn. Zorgen over privacy en gebrekkige beveiliging, en angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen, zijn de belangrijkste redenen zijn om te weigeren.

Deze zorgen leven ook bij de mensen die wel toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens en bij de mensen die hier in principe geen bezwaar tegen zouden hebben. Zij maken zich vooral zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Deze partijen hebben geen toegang tot het LSP, toch maken de ondervraagden zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, privacy-schendingen, en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten, aldus het CBS.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Jongejan

14 mei 2019

Onder die mensen waarvan gezegd wordt dat zij toestemming gaven, zitten ook nogal wat mensen niet nooit toestemming gaven. Waarbij met name apotheken een mondelinge toestemming noteerden. Ook wordt het in bepaalde gevallen op ontoelaatbare manier gevraagd, bijv. met een brief bij bezorgde medicijn. Daarin zegt men dan dat de patiënt geacht wordt zijn toestemming gegeven te hebben als die niet voor een bepaalde datum reageert. Een soort opt-out dus, die helemaal niet toegestaan is. Mij is het 3x maal overkomen dat een apotheek een onterechte, nooit gegeven toestemming noteerde. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn meerdere gevallen gemeld, maar die draait zich in allerlei bochten om niet te hoeven handhaven. Als je bij de apotheek de onterechte notering ongedaan hebt gemaakt, stelt de AP dat de overtreding voorbij is en geen actie hunnerzijds nodig is. Het feit dat er wel onterecht gehandeld is blijft daarmee buiten schot. Ook de Inspectie Gezondheid en Jeugd die toe moet zien op de uitvoering van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) probeert buiten schot te blijven. In de Wabvpz staat dat er sprake moet zijn van een uitdrukkelijke toestemming. Kortom het zijn geflatteerde cijfers waarbij toezichthouders de ogen dicht doen voor fraude met toestemmingen.

Guido Maas

15 mei 2019

Los van alle gepresenteerde cijfers van gebruikers en niet geregistreerde personen bij het LSP. Vraag ik mij inmiddels af van het nut van het LSP.
Als oud behandelaar maar ook als patiënt moet ik helaas diverse (huis)artsen/specialisten visiteren. Dit in zowel universitaire- en perifere ziekenhuizen. De voornoemde instellingen, behandelaren maar zo ook de ziekenhuis-/universitaire- en 1x de eigen reguliere apothe(e)k(en) heb ik toestemming gegeven m.b.t. het LSP.
Wat overkomt mij hedenochtend voor de zoveelste maal. Bezoek bij …… waar wij de actuele medische status en uitslagen (ouder dan een week) zouden doornemen met betrekking tot mijn santé. Er klopte weer geen moer van het actuele medisch dossier. Het is maar goed dat ik mijn eigen medische dossier of te wel Persoonlijke Gezondheid Omgeving = PGO goed bijhoud. Universitaire ziekenhuizen communiceren niet verder dan de stadsgrenzen of provinciegrenzen. Dit wordt zowel aangegeven door de specialisten in de academische ziekenhuizen maar ook de lokale, regionale huisarts/
specialisten. Ter plekke heb ik per (academisch)ziekenhuizen en de apotheken ingelogd in mijn medische dossiers zo wij na wat digitale inspanningen toch konden spreken over mijn actuele medische status. Overigens heb ik mijn – zelf bijgehouden - PGO altijd bij me op mijn mobile telefoon via een andere faciliterende partij dan het LSP en is zowel (inter)nationaal te raadplegen zowel on- als offline. Dit ter zijde. Na jaren ga ik mijn uitdrukkelijk toestemming bij het LSP intrekken. Het heeft namelijk geen enkel nut ben ik heden helaas voor de zoveelste keer – hedenochtend - mee geconfronteerd. Overigens is dit project naast het EPD in mijn optiek een zoveelste flop.Top