ACTUEEL

Onderhandelingsakkoord paramedische zorg bereikt

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft op 16 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Voor de uitvoering van de afspraken stelt VWS de komende vier jaar in totaal vijftien miljoen euro beschikbaar.

De partijen zetten in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor iedere individuele patiënt, zo meldt het ministerie van VWS. Er zijn afspraken gemaakt om de administratieve lasten terug te dringen, kwaliteit verder te verbeteren, organisatiegraad te versterken, patiënt en zorgverlener dienen samen te gaan beslissen over de passende behandeling en er wordt ingezet op innovatieve zorg door bijvoorbeeld de inzet van een laserbehandeling door een huidtherapeut waarmee operaties in het ziekenhuis kunnen worden verminderd. Partijen spreken af gezamenlijk een kostenonderzoek uit te laten voeren en aan de slag te gaan met de uitkomsten daarvan.

Ondertekening

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door minister Bruins, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het onderhandelaarsakkoord wordt nu door de partijen voorgelegd aan hun achterban. Waarschijnlijk is de definitieve ondertekening in juli.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top