Finance

CZ mikt op halvering wachttijden ggz

CZ mikt op halvering wachttijden ggz

Samen met ggz-instellingen Mindfit, Centiv en Indigo Midden-Nederland zet zorgverzekeraar CZ stappen om wachttijden in de ggz te verkorten. In plaats van te lang wachten op behandeling in de gespecialiseerde ggz, kunnen mensen sneller geholpen worden in de generalistische basis ggz. De wachttijd voor behandeling kan hiermee in veel gevallen met de helft worden verkort. Dat stelt CZ in een persbericht.

Voor patiënten met persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen en met meerdere stoornissen zijn de wachtlijsten voor behandeling lang. Deze mensen kunnen op basis van de huidige wetgeving alleen worden geholpen binnen de gespecialiseerde ggz. Echter, op basis van onderzoek en ervaringen van behandelaars blijkt volgens CZ dat voor veel van deze patiënten behandeling in de generalistische basis ggz een prima alternatief is. Niet alleen is de wachttijd hier over het algemeen korter, ook zijn de kosten significant lager. Samen met Mindfit, Centiv en Indigo Midden-Nederland heeft CZ daarom het initiatief Eleo ontwikkeld.

Verruiming regelgeving

Met toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat CZ samen met de ggz-instellingen in een pilot drie jaar ervaring op doen met Eleo. De NZa heeft ruimte in de regelgeving aangebracht ten behoeve van het initiatief, dat zij hebben aangemerkt als innovatieprestatie. Deze ruimte maakt het mogelijk om meer mensen sneller te behandelen binnen de generalistische ggz. "Met deze ruimte hebben behandelaren bij deze aanbieders meer tijd en kunnen daardoor ook patiënten met wat meer complexe problematiek helpen. Patiënten kunnen nu kiezen voor een behandeling waarvoor ze een stuk minder lang hoeven te wachten," aldus Marieke Verlee, zorginkoper bij CZ.

Centrale rol huisarts

De aanbieders zelf zijn ook positief over de pilot en overtuigd dat Eleo gaat helpen om de wachttijden binnen de ggz terug te dringen. "CZ pikte dit signaal goed op en samen gingen we ermee aan de slag. Mooi om zo samen te werken, zo kunnen we er samen voor zorgen dat wachttijden gaan dalen," stelt Wouter Hoge, directeur Centiv. Bas Dirken, directeur van Indigo Brabant vindt het een mooie stap voor de groep patiënten die nu sneller geholpen kunnen worden in de basis GGZ. Echter waarschuwt hij er voor dat de gespecialiseerde ggz nog steeds hard nodig is. Dirken: "Daarom is het belangrijk dat samen met de huisarts wordt gekeken welke behandeling het meest passend is."   

Brede aanpak wachtlijsten

Eleo is volgens CZ niet de 'heilige graal' die de wachtlijstproblematiek volledig gaat oplossen. Verlee: "Maar voor iedere patiënt die nu maanden eerder geholpen kan worden, is dit een belangrijke stap." CZ zet dan ook niet alleen met Eleo in op het verkorten van de wachtlijsten in de ggz. Het inkoopbeleid 2020 stimuleert aanbieders bijvoorbeeld om zich in te zetten voor toegang tot digitale zorg bij psychische problemen.

CZ geeft aan dat inmiddels ook andere ggz-instellingen interesse hebben getoond in Eleo.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

San van Halen

23 mei 2019

interessant en nodig.
Wel jammer dat verlengde pakketten als UMAMI binnen de bais ggz alleen voor sommige grote aanbieders gelden en niet voor de kleiner eindstellingen en de vrijgevestigde. Zo ontstaat een ongelijk speelveld binnen de zorg.

Henk de Vos

10 juni 2019

maar.... als er minder wordt behandeld in de specialistische GGZ (dan worden de wachttijden daar korter), maar dan worden ze waarschijnlijk toch echt weer langer in de basis GGZ. En daar zijn de wachttijden bepaald ook nog niet erg kort. Als er niet meer behandel mogelijkheden komen vrees ik dat het alleen maar een wipwap wordt tussen de wachttijden van de specialistische en de basis GGZ. Ik ben dus benieuwd....

Top