ACTUEEL

Middin en Orion mikken op fusie

Aanbieders van gehandicaptenzorg Middin en Orion sturen aan op een fusie. De bestuurders van beide organisaties hebben hiertoe op 21 een intentieverklaring getekend. De fusie moet per 1 januari 2020 ingaan.

“De samenwerking betekent een versterking van het brede zorgaanbod in de regio Rotterdam Rijnmond”, motiveert bestuursvoorzitter Gertrude van den Brink van Middin de fusieplannen. “Deze fusie is goed voor bewoners, mensen op de werkplaatsen, medewerkers en de continuïteit van Orion”, vindt Camiel Hoek, bestuurder a.i. van Orion. Orion blijft na de fusie binnen Middin bestaan als merk gebaseerd op een antroposofische identiteit en werkwijze.

Goedkeuring

De komende maanden worden de voorbereidingen voor de samenwerking verder vormgegeven. Voor de cliënten van Middin en Orion verandert de zorgverlening niet. Voorop staat dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. Wel worden de medezeggenschapsraden meegenomen in de voorbereidingen voor de samenwerking. Daarnaast is de voorgenomen fusie ook afhankelijk van goedkeuring door onder meer de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top