ACTUEEL

VWS scoort onvoldoende op integriteit

Het integriteitsbeleid van het ministerie van VWS is ontoereikend. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009’ van de Algemene Rekenkamer. De rekenkamer bekeek hoe de rijksoverheid ervoor zorgt dat hun ambtenaren ‘onkreukbaar en betrouwbaar’ zijn.

Zwak integriteitsbeleid

De Algemene Rekenkamer onderzocht de integriteitszorg van alle ministeries in vergelijking tot 2004. VWS, Defensie, Financiën, en LNV scoorden onvoldoende. De rekenkamer stelt dat de bekendheid van medewerkers met integriteitsregelingen op alle departementen te wensen over laat. Daarnaast is de toepassing van risicoanalyses “een relatief zwak element in het stelsel van integriteitszorg bij de rijksoverheid”. Ook is de registratie van meldingen en inbreuken voor verbetering vatbaar.

Soft en hard controls

De Algemene Rekenkamer hamert op het belang van soft controls. Dit zijn beheersmaatregelen die een integere cultuur in de organisatie moeten bevorderen, zoals dilemmatrainingen, themabijeenkomsten en ook voorbeeldgedrag van het management. De rekenkamer concludeert dat VWS meer heeft ingezet op ‘het verinnerlijken van integriteit’ (soft controls) dan op preventieve maatregelen en regels (hard controls).

Inhaalslag VWS

VWS heeft, evenals LNV en Financiën, nog niet concreet gemaakt hoe en wanneer verbeteringen gerealiseerd worden. De rekenkamer wil dat er in de loop van 2010 hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld. VWS moet, net als de andere slecht scorende ministeries, de komende jaren een inhaalslag maken en het integriteitsbewustzijn onder de medewerkers te versterken door soft controls. De Algemene Rekenkamer schrijft in het rapport ‘Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009’: “Bij de inzet van soft controls zijn inspanningen nodig om bekendheid te geven aan integriteitsmaatregelen. Door goede communicatie hierover kan de effectiviteit van hard controls worden bevorderd. Vooral actieve vormen van communicatie, zoals themabijeenkomsten en trainingen, verdienen hierbij de voorkeur.”

Uniform registratiemodel

Wat betreft de registratie van meldingen en inbreuken is het volgens de Algemene Rekenkamer van belang dat de betrouwbaarheid en kwaliteit van de registratie verbetert. De rekenkamer adviseert alle ministeries een uniform registratiemodel te hanteren.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top