Tech

Textmining gaat kindermishandeling opsporen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en GGD Groningen gaan textmininig algoritmes toepassen om kindermishandeling op te sporen. Door middel van AI-techniek denken ze ieder jaar 2500 gemiste vermoedens van kindermishandeling extra te vinden.

Dat meldt het ministerie van VWS op huiselijkgeweld.nl. Naast NCJ en GGD Groningen, werken ook Ynformed, GGD GHOR Nederland en de softwareleverancier van het digitaal dossier (DD JGZ) aan de implementatie. Eerder waren er pilots in Amsterdam en Groningen.

Data

Er is een algoritme ontwikkeld waarmee in het DD JGZ naar mogelijke signalen van kindermishandeling wordt gezocht. Veel data in het DD JGZ zijn ongestructureerd vastgelegd. Daarom is het algoritme geleerd om vooral ook in tekstvelden te zoeken en niet alleen in de gestructureerde data. Het algoritme werd getraind met oude geanonimiseerde data, waarbij signalen van vermoedens van kindermishandeling aan de orde waren. Het getrainde algoritme is vervolgens aan de slag gegaan met echte dossiers. De signalen die daaruit naar boven kwamen zijn beoordeeld door een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. In de pilots bleek het algoritme in ongeveer tachtig procent van de vermoedens terecht te hebben gesignaleerd. Door het algoritme te blijven voeden met resultaten uit het verleden, kan het percentage nog hoger worden.

Impact

De impact van de toepassing van deze techniek in de uitvoeringspraktijk zal ook worden onderzocht. Daarbij komen vragen van JGZ-professionals (hoe bespreek ik dit signaal met ouders?), het management en de techniek in DD JGZ aan bod. Daarnaast ouders worden gevraagd hoe staan zij er tegenover staan en wat zij ervan vinden als de registratie in het dossier van hun kind leidt tot een signaal dat vals is?

Er wordt nu gekeken naar de financiering van het trainen van het algoritme, het veilig beschikbaar stellen van data vanuit DD JGZ en het trainen van zorgprofessionals.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top