ACTUEEL

Verpleegkundigen leren niet van game over voeding

Een innovatieve leerinterventie over voeding bij kwetsbare ouderen heeft geen effect gehad op het gedrag van verpleegkundigen en verzorgenden.

Dit constateren onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool, meldt ZonMw. Ze bestudeerden de effectiviteit van innovatieve leerinterventies aan de hand van het thema voeding bij verzorgenden ig en verpleegkundigen (mbo en hbo) in ziekenhuis en de wijkverpleging. Zij maakten daarvoor gebruik van een bestaande leerinterventie, afkomstig van een online platform waarop medische protocollen en richtlijnen zijn vertaald naar games: de game Redgrasp. De onderzoekers stuurden een vragenlijst met dertig stellingen naar 341 verpleegkundigen en verzorgenden in vijf ziekenhuisafdelingen en negen wijkteams. Elke werkdag kregen zij één stelling in hun mailbox. Na doorklikken kregen ze meteen het antwoord en een verwijzing naar de bron.

Positief ontvangen, minimaal effect

Van de deelnemers in de interventiegroep ging 83 procent van start en deed 60 procent dagelijks mee. In focusgroepen kwam naar voren dat zij het leuk en uitdagend vonden om deel te nemen. Het competitieve element (afdelingen konden elkaars scores zien en tegen elkaar spelen), de in stukjes opgedeelde kennis en de lage tijdsinvestering werden gewaardeerd. Ook zeiden de deelnemers dat ze anders waren gaan werken: ze zijn alerter op het thema voeding geworden. Tegelijkertijd bleek uit dossieranalyses en observaties voor en na de leerinterventie niet dat hun werkwijze was veranderd. Deze discrepantie is een herkenbaar effect na scholingen, aldus de onderzoekers: het zogenaamde Hawthorne-effect, waarbij een effect op een deelnemer te wijten is aan het feit dat ze meedoen aan de studie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jeroen Dikken

31 mei 2019

Tot mijn verbazing lees ik hier een bericht over de studie waar wij aan werken. De analyses zijn nog niet volledig afgerond en de conclusie dat de game geen effect heeft kan niet zo getrokken worden. Het concept van leren is complex en vindt op veel verschillende manieren plaats. Daarnaast wordt uiting aan leren gegeven op veel verschillende manieren. In het oorspronkelijke bericht (gepubliceerd door ZonMW) geven wij aan dat er wel degelijk bewustwording plaats vindt en dat er op de werkvloer over het thema wordt gesproken, juist door de game. Dat bij een leerinterventie deze grote aantallen deelnemers enthousiast blijven, laat ook zien dat de manier van leren gepresenteerd in een game vorm aanslaat bij verpleegkundigen. Kortom, deze berichtgeving behoeft nuance en de kop is feitelijk onjuist.

Jeroen Dikken

Jeroen Dikken

4 juni 2019

Ondanks herhaalde pogingen om met uw redactie in contact te komen omtrent deze berichtgeving is mij dit tot op heden nog niet gelukt. Ik zou het op prijs stellen wanneer u met mij contact op kunt nemen om te spreken over rectificatie.
Vriendelijke groet,
Jeroen Dikken, hoofdonderzoeker CONNECT
j.dikken@hhs.nl

Top