ACTUEEL

Overgangsregeling voor regieverpleegkundigen

Overgangsregeling voor regieverpleegkundigen

Verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken, kunnen gebruikmaken van een nieuwe overgangsregeling.

Daarover heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) overeenstemming bereikt met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers.  Hij werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Regieverpleegkundige

Regieverpleegkundige is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag, aldus de minister. “De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden.”

Hbo-opgeleide verpleegkundigen, die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau.

Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

6 juni 2019

Sinds 1976 werken verpleegkundigen met een HBO diploma in de Nederlandse gezondheidszorg; we kunnen dus feitelijk niet van een “nieuw beroep” spreken. Zij werken onder vele “functienamen” o.a. in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging, bij ambulancediensten, in het leger en in verpleeg- en ziekenhuizen. Erkenning van hun eigen opleidingsniveau ( Bachelor Verpleegkunde NLQF 6 ) kan nu in de Nederlandse Wet BIG een feit worden. Over de beroepsnaam “regie”-verpleegkundige ( klinkt een “beetje dom”) en de overgangsregeling ( keuzejaar 2012, CZO profielopleidingen, niet meewegen praktische werkervaring op specifiek niveau) zullen nog wel wat discussies volgen. Maar er wordt nu recht gedaan aan de ca 30% HBOV opgeleiden in Nederland. Van de andere verpleegkundigen wordt niets afgenomen, maar zij kunnen een andere titel verwerven.

Top