Tech

Onderzoeker toont meerwaarde van koppelen zorgdata

Dat het koppelen van zorg- en verzekeringsdata verrassende inzichten kan bieden, blijkt uit het werk van onderzoeker Lany Slobbe. Op 12 juni promoveert hij postuum aan de Tilburg University op zijn proefschrift ‘Working with Administrative Health Data’.

Dat meldt de universiteit op haar website. Onderzoeker Slobbe koppelde in verschillende studies allerlei administratieve zorgdata aan elkaar. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat ziekenhuissterfte als indicator voor de kwaliteit van een ziekenhuis verbetert als via gekoppelde data ook de periode tot een maand na ontslag worden meegenomen.

Vervolgonderzoek

Slobbe analyseerde daarnaast de sterk stijgende levensverwachting vanaf 2002 en maakte aannemelijk dat investeringen in de zorg voor ouderen vanaf 2001 verantwoordelijk waren voor die stijging. Slobbe ontdekte ook dat sterfte na een beroerte lager ligt in ziekenhuizen met een hoger volume aan beroertezorg. Uit een studie naar regionale verschillen in zorggebruik en -kosten blijkt dat die in grote mate samenhangen met gezondheidsverschillen tussen regio's. Daaruit kan worden afgeleid dat het terugdringen van regionale kostenverschillen geen voor de hand liggende strategie is om de nationale zorguitgaven te beheersen. En uit verzekeringsdata over het gebruik van geneesmiddelen zijn betrouwbare schattingen te maken van ziekteprevalenties bij diabetes, hartfalen en COPD. Slobbe’s proefschrift roept op tot vervolgonderzoek op verschillende gebieden.

Bul

Lany Slobbe studeerde Environmental Science aan Wageningen University, waarna hij tien jaar werkzaam was als journalist/redacteur voor o.a. het Wagenings U-blad en het Landbouwkundig Tijdschrift. Sinds 1997 werkte hij als database specialist bij Agora Software in Culemborg. In 2001 startte hij als datamanager bij de afdeling Public Health Forecasting van het RIVM, laatstelijk als projectmanager Cost-of-illness. Bij het departement Tranzo van Tilburg University werkte hij als science practitioner aan zijn proefschrift. Geheel onverwacht overleed Lany vlak voor het laatste overleg met zijn promotoren. De bul wordt overhandigd aan mevrouw Klink, zijn weduwe.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top