Tech

Virtuele verpleegafdeling slecht schotten in de zorg

Virtuele verpleegafdeling slecht schotten in de zorg

Kwetsbare patiënten thuis behandelen in plaats van in het ziekenhuis door de digitale integratie van ziekenhuis, eerste lijn en thuiszorg, dat is de kern van een baanbrekend nieuw initiatief van Olvg, Cordaan en Zilveren Kruis. De drie partijen presenteerden tijdens de HIMSS Helsinki de contouren van de eerste gezamenlijke 'virtuele verpleegafdeling' in Nederland.

"We kijken als zorgverleners allemaal naar dezelfde patiënt, maar met een verschillende blik", licht directeur Monique Slee van Cordaan de achtergrond van de Virtual Ward-plannen toe. "De eerste, tweede lijn en thuiszorg zijn verschillende werelden, waar ook weer verschillende talen worden gesproken. Ik heb me als dokter geregeld geschaamd als ik zag hoe patiënten daarin de weg kwijt raakten."

Schotten

De virtuele integratie van verschillende disciplines moet een einde aan deze situatie maken. Doordat binnen de virtual ward schotten tussen de verschillende sectoren geslecht zijn, hoeft de patiënt niet telkens opnieuw zijn verhaal te doen of hernieuwde diagnostische procedures te doorlopen. Bovendien blijft de patiënt verschoond van tegenstrijdige adviezen. Dit alles moet niet alleen leiden tot een betere patiëntbeleving, maar via individuele zorg op maat ook tot betere uitkomsten.  


Geïntegreerde teams

In de praktijk moeten geïntegreerde  teams, waarin medisch specialisten, verpleegkundigen, huisartsen en thuiszorgers samen optrekken, hier zorg voor gaan dragen. Die zullen voor hun diagnose, behandeling en ondersteuning voor een belangrijk deel gaan steunen op digitale input via sensoren op afstand en telemonitoring. Daarmee kunnen patiënten thuis volcontinu gevolgd worden. "We willen ons op het digitale platform gaan gedragen als één organisatie die wegblijft van het denken in ketens, maar die als het ware een vloeibare cirkel rond de patiënt vormt", aldus Slee. "De patiënt bepaalt met professionals welke zorg er wordt ingezet."  

Personeelstekort

Behalve betere uitkomsten en betere patiëntbeleving wil Virtual Ward ook antwoord geven op het al maar groeiende personeelstekort in de zorg. "Mijn grote frustratie als bestuurder is het personeelstekort. Die krapte speelt ons ongelooflijk parten", zegt Jeroen van Roon, lid raad van bestuur van OLVG. "Wat het in Amsterdam extra urgent maakt, is dat de locatie OLVG West er door het faillissement van het Slotervaart heel veel patiënten bij heeft gekregen." Een andere manier van werken en een herverdeling van taken via de Virtual Ward moet er toe leiden dat OLVG uiteindelijk de schaarse formatie optimaal kan inzetten.


Daarmee draagt de Virtual Ward ook bij aan de broodnodige kostenefficiency. "We doen dit niet om de blits te maken op de HIMSS", stelt Van Roon. "Het gaat om de maatschappelijke meerwaarde en die ligt uiteindelijk in het reduceren van de zorgconsumptie. Je moet  dan denken aan minder polibezoeken, minder heropnames en kortere ligduur."

Startschot

Het officiële startschot voor de Virtual Ward is op 24 juni. Het initiatief richt zich in eerste instantie op drie patiëntengroepen c.q. ziektebeelden , te weten hartfalen, COPD en kwetsbare ouderen, plus daarbij nog postoperatieve zorg. Als  de Virtual Ward een succes is, dan kan deze ook elders in Nederland worden uitgerold, denkt Anja Moonen, Senior Manager Medisch Advies & Innovatie Zilveren Kruis  "De Virtual Ward past bij onze visie op de toekomst van de zorg. Met het programma Zorg Veilig Thuis willen we over een paar jaar 10 procent van de ziekenhuiszorg thuis brengen. Dit initiatief biedt ons de kans om te snappen wat er nodig is."


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top