Finance

Zorguitgaven schieten voor het eerst naar 100 miljard euro

Nederland heeft in 2018 ongeveer 100 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van 2017. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit berekend op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Per persoon werd in totaal gemiddeld 5.805 euro uitgegeven aan zorg. Die uitgaven zijn gedaan via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen. De zorguitgaven groeiden minder snel dan de economie, wat betekent dat het aandeel van de uitgaven aan zorg is gedaald. 

Vergrijzing

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS zei tegen de NOS dat de stijging geen eenduidige oorzaak heeft. Het heeft volgens hem deels te maken met de vergrijzing en het feit dat daardoor meer mensen nodig zijn in de zorg. De zorgsector had in het vierde kwartaal van 2018 dan ook 38 duizend meer werknemers dan in het jaar ervoor. Dat is een stijging van 3 procent. 

Met de vergrijzing hangt samen dat de uitgaven van aanbieders van huisartsenzorg (inclusief multidisciplinaire zorg) het afgelopen jaar relatief flink stegen, met ruim 5 procent tot 4,1 miljard euro. Het CBS meldt dat dat onder andere komt door het stimuleren van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Dat past binnen het beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren.

Kinderopvang

De sterkste groei is te zien in de uitgaven aan kinderopvang. Daar is een stijging van tien procent tot 4,2 miljard euro. De stijging van uitgaven aan verpleging en verzorging is met 6  procent tot 19 miljard euro ook vrij sterk. Dat is volgens het CBS mede het gevolg van de extra middelen voor het verbeteren van de zorg in verpleeghuizen. 

Een grote afname (14,5 procent) aan uitgaven is te zien bij maatschappelijke opvang. Dat komt omdat er in 2018 minder geld is uitgegeven aan opvang van asielzoekers. 

Financiering

De uitgaven aan zorg zijn vorig jaar voor bijna 83 procent gefinancierd uit verplichte verzekeringen: 20 procent komt van de Wet langdurige zorg, 44 procent van de Zorgverzekeringswet en negentien procent van uitgaven van gemeenten (Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning). Het bedrag dat Nederlanders zelf betaalden aan zorgaanbieders is goed voor bijna elf procent van het geheel. Eigen bijdragen aan kinderopvang, mondzorg en betalingen voor geneesmiddelen en therapeutische middelen zijn hier een grote kostenpost in. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

22 juni 2019

Vooral na de invoering van de Euro en daarna het DBC systeem zie je een significante stijging van de kosten. Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/25/zorguitgaven-stijgen-in-2018-met-3-1-procent

100 miljard in sector waar 1,2 miljoen mensen werken komt dat neer op 83.000 euro gemiddelde kosten per werkende. En dat gaat van chirurgen die 300.000 euro per jaar verdienen tot thuiszorgmedewerkers die zo'n 30.000 euro verdienen plus de kosten voor huisvesting, ICT, verzekeringen, enz enz.

Als we zorg collectief willen blijven aanbieden om de kosten voor het individu laag te houden zal er gewoon een groot deel van de taxpoet heen moeten.
En kom niet met die bullsh*t aanzetten over "in de zorg hoort men te dienen, niet verdienen". Mensen die in de zorg werken hebben dezelfde kosten als alle andere werkenden in Nederland.

PJM van Loon

24 juni 2019

Het zal allemaal nog veel erger worden en kosten onbedwingbaar blijken, als de jongste generaties kinderen hun enorme `deelname`binnen het leger chronisch zieken betaald willen gaan zien. Het is de al in de jeugd beginnende "vergrijzing" die de grootste zorgen bij de rekenmeesters van CBS zouden moeten baren. "Geen eenduidige oorzaak" ( van Mulligen) is een dooddoener van klasse. De zorgvraag bij de jeugd loopt nl. ernstig uit de hand. Een zorgsysteem om geld gebouwd, een geneeskundig apparaat wat zich alleen maar op de borst klopt voor haar op de Ziekteleer gerichte `prestaties` en uitvindingen , waaruit de Gezondheidsleer is verdwenen, verguisd of voor geen enkele deelnemer van dit `stelsel`of oplossingen aanleverende industrie een verdienmodel oplevert gaat vroeg of laat als `Zorgtanker`kapseizen of vaart op de klippen, in de metafoor die Schippers ooit gaf. Als je Volksgezondheid niet primair ten goede laat komen aan preventie voor het (ieder!) kind, eindig je met een ongezond volk. Zie de USA! De hygiënisten bewezen dat dit voor infecties om te draaien valt in de 19e eeuw. Nu het, toen als derde hygiëneveld benoemde, nog: Houding en bewegen. Ze, ja ook onze moeders en grootmoeders, wisten, dat te vroeg, te veel en teveel verkeerd zitten het kinderlijf in grote problemen brengt. Direct, omdat organen zich niet goed ontwikkelen en kinderen zwak blijven of later als je rugpijn zou gaan krijgen. Jonge ouders, werkers in kinderopvang en alle bij het onderwijs betrokkenen zouden dit stukje geneeskunde met gemak kunnen implementeren bij de kinderen, voor wie ze zorgen.
Het is de verdwenen kennis uit deze Gezondheidsleer (onbekend in USA) rond de juiste lichamelijke ontwikkeling van het kinderlichaam, de klassiek orthopedische kennis, tot de jaren zestig geborgd in onze volkskennis (zit rechtop, sta rechtop, til je voeten goed op,ga buitenspelen) het hele schoolsysteem, in kinderergonomie (schoolbanken!) , op goede houding gerichte spelletjes, oefeningen en gymnastiek, wat als krachtig preventieveld de aankomende ramp kan keren. Kijk eens , wat er nu al bij Defensie speelt! Zelfs deze jeugd trekt het niet meer. Houdingnet legde het staatssecretaris Blokhuis voor. Dus ook de Overheid, wel 6 ministeries betrokken bij dit probleem, kan hier aan zet raken. Maar ook de (para-)medische studies moeten weer terug naar deze kennis en de anatomie en hoe die kan detorieren door onze sedentaire leefstijl weer terugbrengen in de basiscurricula.

Peter Koopman

24 juni 2019

Ruim 3/4 daarvan betreft de gezondheidszorg ( internationale norm ) en deze post daalde relatief in relatie tot het bbp naar 9,9 %.

Top