ACTUEEL

Minister komt met kostenplaatje PGB 2.0

Minister komt met kostenplaatje PGB 2.0

De doorontwikkeling en de implementatie van het PGB 2.0 gaan respectievelijk 20,5 miljoen en 19 miljoen euro kosten. De structurele kosten voor het beheer van het nieuwe systeem voor de verwerking van persoonsgebonden budgetten worden geschat op jaarlijks 9,4 miljoen euro. Dat schrijf minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt daarbij dat de baten hier tegen op zullen wegen.

Het PGB 2.0 wordt vanaf dit jaar landelijk uitgerold. Dat zou vanaf half juni zijn, maar de eerste fase is met een maand uitgesteld, zo blijkt ook uit de brief van de minister, omdat het systeem niet klaar is. "Naast de benodigde doorontwikkeling, zijn er extra inspanningen nodig om het systeem te laten voldoen aan de overheidsstandaarden. Het PGB 2.0-systeem is immers in een private omgeving ontwikkeld. Dit heeft meer tijd en capaciteit gekost dan vooraf was voorzien", licht De Jonge toe in zijn brief aan de Kamer.

Doorontwikkeling

De bewindsman laat weten dat het mogelijk is om Zorgkantoor Zilveren Kruis Flevoland half juli aan te sluiten. Vervolgens zullen in september de volgende voorlopers (CZ en gemeente Smallingerland) aansluiten op het systeem. In november staat de volgende tranche gepland, waarbij uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2021 de laatste verstrekkers zullen aansluiten. Tegelijkertijd moeten ook 355 het nieuwe systeem invoeren. In de tussentijd wordt de laatste hand aan het systeem gelegd. Voor deze doorontwikkeling heeft VWS 20,5 miljoen euro begroot, zo schrijft de minister.

Implementatie

Voor de implementatie heeft De Jonge de kosten opgesplitst naar de fases van invoering. Het aansluiten van de voorlopers, de eerste duizend tot tweeduizend budgethouders, zal ongeveer 0,3 miljoen euro kosten, de kosten voor de eerste tranche van de landelijke uitrol zullen in totaal ongeveer 1,5 miljoen euro bedragen. De daaropvolgende vier tranches van elk circa 25.000 budgethouders zullen naar verwachting rond de 4,3 miljoen euro  kosten. De implementatie bij de SVB wordt door VWS betaald en zal ongeveer 5,3 miljoen euro kosten.
De implementatiekosten voor gemeenten en zorgkantoren worden geschat op 13,7 miljoen euro, waarvan 8,7 miljoen voor gemeenten en  5,0 miljoen euro voor zorgkantoren. In totaal komen de kosten voor de implementatie zo op ongeveer 19,0 miljoen euro. "De middelen voor de implementatie zijn bij de Voorjaarsnota beschikbaar gesteld", laat De Jonge weten.

Structurele kosten, maar ook baten

Eenmaal ingevoerd gaat het PGB 2.0 jaarlijks 9,4 miljoen euro kosten. Dat zijn de structurele kosten voor het beheer van systeem, zowel aan de kant van de aanvraag van pgb’s als aan de kant van de uitbetaling.

Minister De Jonge wijst er in zijn brief op de invoering van een nieuw pgb-systeem ook baten zal kennen. "Zoals betere ondersteuning van budgethouders doordat budgethouders meer regie krijgen op hun pgb-budget en meer inzicht krijgen in de besteding ervan. De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid nemen toe. Digitale aanvragen worden in één keer en volledig ingediend, waardoor het sneller en eenvoudiger kan worden afgehandeld. Het portaal werkt veiliger dan voorheen doordat er realtime controles plaatsvinden bij het invullen van formulieren, contracten, declaraties etc. Er worden minder (handmatige) fouten gemaakt, waardoor er minder herstelwerk nodig is. Zorgverleners worden sneller betaald. En de rechtmatigheid wordt verbeterd door (systeem)controles vooraf", zo somt de minister op.

Besparing

De Jonge verwacht ook dat het PGB 2.0 kostenbesparingen met zich mee zal brengen. "De uitvoeringskosten van pgb dalen door digitalisering van het proces en het gebruik van het nieuwe PGB 2.0-systeem. De uitvoering wordt op dit moment door ongeveer 650 fte uitgevoerd. Volgens huidige schattingen zal de verwachte besparing in fte’s bij de SVB oplopen tussen de 300 en 350 fte, mits alle functionaliteiten in het PGB 2.0-systeem zijn gebouwd en alle partijen zijn aangesloten.  (..) Een andere besparing wordt gerealiseerd door het uitfaseren van de oude systemen van de SVB, wanneer alle functionaliteiten in PGB2.0 zijn gerealiseerd en alle verstrekkers aangesloten zijn op het nieuwe PGB 2.0-systeem. De verwachting is dat in 2021 de huidige systemen van de SVB uit gefaseerd kunnen worden", aldus minister De Jonge.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top