HRM

Haagse zorg sluit convenant om personeeltekorten hoofd te bieden

Haagse zorg sluit convenant om personeeltekorten hoofd te bieden

Zorgaanbieders in Den Haag slaan de handen ineen met de gemeente, opleiders voor de zorg, CZ Zorgkantoor en werkgeversvereniging Zorgzijn om het personeelstekort aan te pakken. In een convenant beloven de partijen beter samen te werken.

Verpleeghuizen staan voor een forse uitdaging. Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moeten ze persoonsgerichte zorg en begeleiding leveren. Bovendien hebben cliënten steeds zwaardere zorg nodig, waardoor instellingen veel moeite hebben om op de krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven.

Niet concurreren

De verpleeghuizen en thuiszorg in de regio Haaglanden, verenigd in ZorgScala, hebben vorig jaar al het plan Regionale Aanpak Kwaliteitskader en Arbeids-marktontwikkelingen VVT Haaglanden opgesteld. Om dit uit te voeren hebben zij samenwerking gezocht met opleidingsinstituten, zorgkantoor CZ, de gemeente Den Haag en ZorgZijn Werkt.

In het convenant spreken de Haagse partijen af dat zij zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Zorgorganisaties gaan niet met elkaar concurreren op de arbeidsmarkt, maar samenwerken om knelpunten op te lossen. Zorgen dat er meer vissen in de vijver zwemmen, in plaats van vissen naar dezelfde medewerkers, zo hebben de partijen vastgelegd in een convenant.

Vertrouwen

De partijen spreken in het convenant uit dat zij op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Zij zullen open en transparant communiceren, informatie delen en de krachten bundelen om belemmeringen uit de weg te ruimen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top