ACTUEEL

Driekwart wil meer geld voor verbeteren zorg

De grote opgaves waar de Nederlandse zorg voor staat, leiden ook in de samenleving tot ongerustheid. Mensen maken zich zorgen over het personeel, de hoge kosten, de kwaliteit van de ouderenzorg, de wachtlijsten, bureaucratie en de grote macht van verzekeraars. Driekwart vindt dat er meer geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van de zorg.

Dit blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB), de enquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ieder kwartaal in opdracht van het kabinet houdt. De gezondheidszorg en ouderenzorg worden in de enquête vaak genoemd als urgent thema. Toch zijn mensen ook positief over de kwaliteit van de zorg. Met name de kennis en kunde van de mensen die er werkzaam zijn en het feit dat de zorg voor iedereen toegankelijk is worden gewaardeerd.

Kwetsbare positie

Dat de gezondheidszorg een belangrijk maatschappelijk probleem is, wordt breed gedeeld, al maken vrouwen en ouderen zich iets meer zorgen dan mannen en jongeren. "Er doen zich wel verschillen voor, als we kijken in hoeverre mensen zich persoonlijk zorgen maken over hun zorg in de toekomst", tekent het SCP hierbij aan. "Hoger opgeleiden en jongeren maken zich daarover veel minder persoonlijke zorgen. Mensen in een financieel kwetsbare positie zijn vaker persoonlijk bezorgd."

Van de mensen die ontevreden zijn over hun financiële situatie is 44 procent bezorgd dat zij in de toekomst niet de medische zorg krijgen die zij nodig hebben, 53 procent is bezorgd dat zij op hun oude dag niet de ouderenzorg krijgen die ze nodig hebben. Van de mensen die tevreden zijn over hun eigen financiële situatie is dat respectievelijk 24  en 35 procent.

Solidariteit in de zorg

De schuld van hoge zorgkosten leggen mensen vooral bij de marktwerking, de macht van zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie, verspilling van medicijnen en te veel bureaucratie. Als dat wordt aangepakt, dan kan de zorg goedkoper denkt men.

Tot slot blijkt dat mensen veel waarde hechten aan de toegankelijkheid van de zorg en de solidariteit tussen ziek en gezond en tussen hogere en lagere inkomens. Bijna zeven uit tien vindt het oneerlijk om de hoge zorgkosten vooral te laten betalen door de mensen die zorg nodig hebben.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

5 juli 2019

“De schuld van hoge zorgkosten leggen mensen vooral bij de marktwerking (...)”
FC: Als men de respondenten had gevraagd wat marktwerking precies is, waren de antwoorden waarschijnlijk zeer uiteenlopend geweest. En huisartsen en eerstelijns paramedici klagen er juist over dat marktwerking (wat zij daar dan onder verstaan) er voor zorgt dat hun tarieven niet toereikend zijn.

Met dat laatste ben ik het eens, o.a. gezien de hoge OG-prijzen die niet verdisconteerd worden. Maar het toont wel aan dat er weinig inzicht bij de bevolking bestaat hoe het werkelijk zit. Voor diegenen die de zaken eens op een rijtje gezet willen zien, zie https://gezondezorg.org/marktwerking.

PJM van Loon

8 juli 2019

Welke vragen zou je moeten stellen om de gemiddelde Nederlander eens naar zijn eigen rol in de samenleving en zijn kennis van hoe je toch zoveel ongezondheid in je omgeving kunt toelaten zonder daar ook een hand in eigen boezem voor te hoeven steken. De preventiekracht, die ooit ver in common sense via de Gezondheidsleer De marktwerking lijkt alleen maar uitgevonden om de al vele decennia stijgende zorgkosten, door vooral stijgende zorgvraag, te gaan beteugelen. Het leidt tot veel ellende , afnemend werkplezier maar ook afnemend vertrouwen in de "medische stand".
Alles wat de mens overkomt aan veelvuldig voorkomende aandoeningen heeft zijn oorsprong in de leefstijl of beter gezegd door de razendsnel veranderde civilisatie: wat doen we nog voor goeds met ons lichaam vanaf de start, als natuurlijke beweeglijkheid wordt afgeremd, we geen oefening krijgen in lichamelijke uitdagingen, door de zittende leefstijl en nu zeker door de schrikbarende distractie die we ons brein toestaan met digitale tsunami's van bits and bites. Vrijwel al onze organen "hoeven niks meer te doen" vanaf de wieg en blijken dan ook op steeds jongere leeftijd af te haken. De epidemiologen hebben het maar over vergrijzing, maar als je merkt, dat organen al in de jeugd gaan degenereren , dan weet je dat echte kennis van de geneeskunde door het ontbreken van de Gezondheidsleer bij hen niet meer aanwezig is. Dat ga je noch met meer geld voor de Zorg noch met echte solidariteit in wie betaalt wat, noch met meer transparantie over waar het geld voor nodig is, omkeren. We blijven ongezonder worden met ons allen. Waarom hebben we de preventiemotor , de zorg voor hygiëne rond houding en bewegen bij het opgroeiende kind uitgezet? We waren ooit reuzegoed in het lichamelijk goed laten ontwikkelen van onze kinderen. De bezetter gaf ons de wettelijke verplichting ( na 50 jr kibbelen in de verzuiling) om het Onderwijs zorg te laten dragen voor een belangrijk deel van deze preventie. Nu geven we ze al een tablet of smartphone in die voor hun houding al zeer slechte zitstoeltjes en let er daarna niemand meer op hoe het met de houding en ontwikkelen van het bewegingsapparaat gaat. Het blijft dweilen met de kraan open. Dan niet klagen, als deze generatie straks nog veel meer zorgkosten gaat opeisen. De uit de rails lopende "Jeugdgezondheidszorg" geeft het toekomstbeeld al aardig aan.

Top