ACTUEEL

Ggz en zorgverzekeraars presenteren raamwerk horizontaal toezicht

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en zorgverzekeraars kunnen vanaf nu gebruik maken van horizontaal toezicht. Brancheverenigingen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben daarvoor een raamwerk ontwikkeld.

Bij horizontaal toezicht worden declaraties van zorgaanbieder niet meer achteraf door zorgverzekeraars gecontroleerd op rechtmatigheid. In plaats daarvan maken de twee van tevoren afspraken over welke zorg vergoed wordt en zien de zorgaanbieders er zelf op toe dat dit goed wordt geregistreerd en gedeclareerd.  Het systeem steunt sterk op gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen.

Het doel van horizontaal toezicht is om enerzijds de administratieve lasten voor de zorgaanbieders te verminderen en anderzijds het toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven efficiënter en effectiever te maken. Ook verzekerden hebben voordeel van horizontaal toezicht. Omdat facturen vaker in een keer goed zijn, hebben verzekerden sneller en beter inzicht in de zorguitgaven. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico.

Het landelijk raamwerk 'Horizontaal Toezicht in de GGZ' is vanaf begin 2018 door ggz-aanbieders en zorgverzekeraars samen ontwikkeld. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) steunt de ontwikkeling. Het kader is gepubliceerd op de website www.horizontaaltoezichtggz.nl.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top