HRM

Financiële gezondheid vvt-sector verbetert

De verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) heeft zijn financiële positie verbeterd. Personeelstekorten vormen echter een risico voor de toekomst. Dat blijkt uit ZorgRating benchmark van Finance Ideas.

De ZorgRating benchmark is gebaseerd op de jaarverslagen van ongeveer 150 vvt-instellingen over de periode 2009 tot en met 2018. In de periode 2014 tot 2016 stond de ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten van vvt-instellingen onder druk. Dit kwam door de tariefkortingen in de Wmo in combinatie met de scheiding van wonen en zorg. Daarnaast werd het verlies voor 2016 met name veroorzaakt door de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Als gevolg hiervan rapporteerde in 2016 41 procent van de instellingen met een omzet boven de 3,5 miljoen euro een negatief resultaat.

Twee jaar later, in 2018, is dit percentage gedaald naar ongeveer 14 procent, zo blijkt uit de ZorgRating benchmark. In de afgelopen drie jaar stegen de bedrijfsopbrengsten met 5 procent. Dit is mede het gevolg van de toenemende vergrijzing en een toename in de vraag naar zwaardere verpleeghuiszorg in combinatie met de verkregen kwaliteitsgelden.

Personeelskosten

De opbrengstenstijging ging echter gepaard met een stijging in de personeelskosten van ruim 8 procent. Over de afgelopen tien jaar zijn de personeelskosten aanzienlijk harder gestegen dan de bedrijfsopbrengsten, met respectievelijk 31 versus 22 procent. Ook hebben vvt-instellingen meer extern personeel moeten aanwenden. "Het toenemende verschil tussen de ontwikkeling van bedrijfsopbrengsten en personeelskosten is zorgwekkend en de vraag is of deze ontwikkeling lang houdbaar blijft",  aldus Finance Ideas.

Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel blijkt één van de grootste uitdagingen voor zorginstellingen. Doordat steeds meer patiënten zijn die zwaardere zorg nodig hebben, nam het aantal openstaande vacatures in 2018 toe ten opzichte van 2017. Volgens het UWV zal deze trend in 2019 doorzetten. Tegelijkertijd is er in verpleeghuizen, wederom door de toenemende vraag voor zware zorg, een steeds sterkere behoefte aan hoogopgeleid personeel ontstaan, met alle kosten van dien.

Lees ook: Kosten zzp'ers in vvt rijzen de pan uit

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top