ACTUEEL

Brede samenwerking voor kwetsbare ouderen in Nijkerk

In de gemeente Nijkerk is een breed convenant gesloten om de zorg voor kwetsbare ouderen beter af te stemmen. De komende jaren staan drie speerpunten op de agenda: samenwerking, dementie en de overgang tussen thuis kunnen wonen en verblijven met zorg.

Ouderenbond PCOB, gemeente Nijkerk, welzijnsorganisatie Sigma, aanbieders van verpleging, verzorging en wonen Beweging 3.0, Amaris en Icare, woningstichting WSN en eerstelijns zorgverleners Stichting Gezondheidscentra Nijkerk hebben hiertoe een intentieverklaring  getekend. Plannen voor de eerste drie thema’s worden in de tweede helft van 2019 verder uitgewerkt. 

De samenwerkende partijen willen hiermee anticiperen op de toename van kwetsbare ouderen in de gemeente.  "Ook ouderen die kwetsbaar zijn, en voor wie het welzijn, de gezondheid en de zelfstandigheid afnemen door opeenstapeling van problemen, wonen langer thuis. Hierdoor neemt het beroep op zorg, ondersteuning en voorzieningen in de thuissituatie toe. Vaak zijn veel verschillende hulpverleners betrokken. Voorbeelden daarvan zijn de wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, specialist voor ouderen, ouderenadviseur en het gebiedsteam."

"We hopen dat we in de toekomst beter kunnen aansluiten op de persoonlijke en vaak complexe hulpvraag van de oudere en zijn naaste. Juist door niet los van elkaar, maar samen op te trekken denken we dat dit kan", aldus Willy Oldenburger, directeur Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de intentieverklaring. "Eén van de speerpunten van het college van B en W is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Er zijn veel maatschappelijke partners die hieraan kunnen bijdragen. De ondertekening van dit convenant is een mooi voorbeeld van samenwerking. Ik hoop dat het bundelen van de krachten leidt tot waardevol ouder worden voor iedereen in onze gemeente."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top