ACTUEEL

LHV en InEen teleurgesteld in NZa-monitor

Hoewel de eerste NZa-monitor huisartsenzorg waardevolle inzichten biedt, het is niet wat huisartsen en eerstelijnsorganisaties beloofd is. Dat stellen de LHV en InEen. Ze zijn teleurgesteld dat harde getallen ontbreken.

In juni publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor de eerst keer de 'Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg'. Voor deze monitor hield de NZa onder meer een enquête onder huisartsen. De LVH en InEen zien een meerwaarde in de monitor, maar zijn teleurgesteld in het feit dat harde getallen ontbreken. Het legt daarmee niet een basis waarop de realisatie van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg daadwerkelijk getoetst kan worden. Dat was wel beloofd aan de huisartsen en eerstelijnsorganisaties. De LHV en InEen roepen de NZA in een brief op om de volgende monitor te verrijken met harde cijfers.

‘Harde getallen ontbreken’

‘We hebben het hoofdlijnenakkoord ondertekend met als voorwaarde dat de NZa de gemaakte afspraken monitort. Om onafhankelijk vast te kunnen stellen of deze afspraken zijn vertaald in concrete aanpassingen in het contract van de huisarts en de huisartsenorganisaties. Daar houden we VWS en de zorgverzekeraars aan. Wij zien wel meerwaarde in de huidige NZa-monitor, maar zijn tegelijk teleurgesteld omdat harde getallen nog ontbreken,’ aldus Ella Kalsbeek, voorzitter LHV.

Teleurstelling

Waar de NZa monitor wijkverpleging een feitelijke beschrijving èn een beschrijving in volumes, getallen en/of euro’s bevat, doet de monitor huisartsenzorg dit niet. De LHV en InEen hebben dat nodig om op  thema’s als ‘Meer tijd voor de patiënt (MTVP)’, ‘ANW-zorg’, ‘zorg voor kwetsbare groepen’ en ‘regio-specifieke afspraken’ te kunnen beoordelen of afspraken nagekomen worden of dat aanvullende acties nodig zijn. De LHV en InEen willen dan ook zo snel mogelijk met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in overleg over de doorontwikkeling naar de volgende NZa-monitor. Daarin wensen zij een feitelijk, proces- en getalsmatig overzicht, gelinkt aan het Hoofdlijnenakkoord.

Verdiepingsoverleg

In plaats van te wachten op de volgende monitor, willen de De LHV en InEen op korte termijn te starten met een zogenaamd verdiepingsoverleg, om door te praten over specifieke thema’s zoals een meer cijfermatige uitwerking en regionale verschillen. De twee brancheorganisaties missen nu bijvoorbeeld concrete informatie over de regio’s en weten eigenlijk niet eens welke regio’s er überhaupt zijn. Welke partijen zitten er aan tafel? Is er een regionale analyse gemaakt en welke afspraken zijn er gemaakt tussen de verschillende partijen en zorgverzekeraars? Het is volgens de twee organisaties niet duidelijk.

Thema’s per regio

Zo zullen niet in alle regio’s dezelfde thema’s prioriteit hebben. In de ene regio speelt er een wachtlijstproblematiek in de GGZ, in de andere zijn wellicht problemen met een tekort aan zorgprofessionals. Juist daarom is het volgens InEen en de LVH belangrijk dat de volgende monitor ook overzicht geeft van deze regionale beelden.

Contractering

Eerder meldde Skipr al dat uit de 'Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg' bleek dat de contractering tussen huisartsen en zorgverzekeraars te wensen over laat. Huisartsen ervaren de standaard contracten die zij aangeboden krijgen van zorgverzekeraars als knellend. In plaats van over de zorg, gaan discussies over tarieven en indexering. Meerdere afspraken uit het bestuurlijk akkoord voor de huisartsenzorg voor 2019-2022 dreigen hierdoor te stranden op de contractering tussen zorgverzekeraars en huisartsen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top