ACTUEEL

De Jonge reageert op noodkreet Jeugdbescherming Overijssel

Minister De Jonge reageert in een brief op vragen die Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelde naar aanleiding van een artikel van Tubantia. Daarin staat dat jeugdzorg in Overijssel ‘niet langer verantwoord’ is. Dat zou komen door de bezuinigingen.

Peter Palsma van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) zei tegen de regionale krant dat jongeren ernstiger wordende gedragsproblemen vertonen omdat er geen behandelplek is. Dit zou ook leiden tot onnodige escalaties in gezinnen. Volgens de bestuurder is de toezegging van een miljard euro door De Jonge niet toereikend: “Het geld komt te laat, het bedrag is te laat en het is niet structureel.” 

Financiële middelen

Op de vraag of de minister van plan is om, naast de eerder aangekondigde maatregelen, stappen te zetten om de onhoudbare situatie te verbeteren, reageert De Jonge uitgebreid maar algemeen. Hij geeft aan dat het kabinet in totaal € 1.020 miljoen extra financiële middelen beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten, verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2021. 

Bestuurlijke afspraken

De minister weet dat ‘extra geld alleen niet zal leiden tot de vernieuwingen en verbeteringen die ook nodig zijn om de organisatie van de jeugdhulp dusdanig te verbeteren dat men geen tekorten meer heeft’. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben volgens hem bestuurlijke afspraken gemaakt om het jeugdhulpstelsel beter, effectiever en efficiënter te laten functioneren, schrijft De Jonge. Ook zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden om beter zicht te krijgen op de achtergronden van de volumeontwikkeling en de tekorten en zet de minister zich in om administratieve lasten te verminderen en vermijdbare uitgaven terug te dringen. 

De Jonge onderstreept het belang om breder te kijken in gesprekken en onderhandelingen tussen gemeenten en aanbieders, en niet alleen naar de laagste prijs te kijken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top