ACTUEEL

Nieuwe handreiking voor zorg kwetsbare ouderen

Dertien partijen hebben samengewerkt aan een handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk bij kwetsbare ouderen. Het document bevat een zes-stappen plan, en een overzicht van de rollen en taken die handvatten kunnen bieden bij het organiseren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare thuiswonende ouderen.

Goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en mantelzorgers is belangrijk om problemen tijdig te signaleren en vervolgens de juiste hulp kunnen bieden. Dertien partijen, LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en ActiZ, hebben daarom samengewerkt aan de publicatie. De handreiking is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis.

6-stappen plan

Het 6-stappen plan voor integrale zorg vormt de kern van de handreiking. Het nieuwe, vereenvoudigde en geactualiseerde stappenplan beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg.

Ook worden suggesties gedaan voor de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen de betrokken professionals en de kwetsbare oudere zelf.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top