ACTUEEL

ZGT zet financieel herstel in met bescheiden winst

Ziekenhuisgroep Twente boekte in 2018 een bescheiden positief resultaat van 2,3 miljoen. Volgens de organisatie zijn de eerste effecten van het in 2017 ingezette herstelplan zichtbaar.

Om grip op inkomsten en uitgaven te krijgen scherpte ZGT de planning en control cyclus aan, ging de organisatiestructuur op de schop en kwam er een betere controle op het registratie- en declaratieproces. Dat leidde tot een kostenreductie van 4,4 miljoen euro. Eind 2018 sloot ZGT een meerjarige overeenkomst met Menzis, de grootste verzekeraar in het verzorgingsgebied.

Schulden afbouwen

ZGT mag dan langzaam in rustiger vaarwater komen en in 2018 zwarte cijfers schrijven, bestuurder Wolter Odding ziet dat er meer nodig is om straks echt te kunnen spreken van een financieel gezond ZGT. "We zullen de komende jaren meer ‘vet op de botten’ moeten krijgen. Dat betekent dat we de schulden van ZGT verder moeten afbouwen en onze eigen middelen moeten opbouwen. In dat kader zijn we blij dat we met de banken tot nieuwe afspraken zijn gekomen voor de komende vier jaar. Onderdeel van die afspraken is dat we een deel van onze leningen bij hen kunnen herfinancieren en dat zij onder strikte voorwaarden bereid zijn nieuwe leningen te verstrekken voor benodigde investeringen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top