Tech

UMC Utrecht en Zilveren Kruis zetten in op zorg thuis

UMC Utrecht en Zilveren Kruis zetten in op zorg thuis

Patiƫnten in Utrecht en omgeving moeten de komende jaren minder vaak naar het ziekenhuis en steeds vaker de zorg thuis of bij een zorginstelling in de buurt krijgen. Om de verplaatsing van zorg te versnellen hebben UMC Utrecht en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Hoewel de patiënten van UMC Utrecht vaak complexe aandoeningen hebben, is het mogelijk om de zorg ook voor hen steeds vaker thuis te organiseren. De tijd die patiënten fysiek in het UMC Utrecht doorbrengen, is de laatste jaren al sterk afgenomen en zal nog verder afnemen in de toekomst. Uit de eerste ervaringen hiermee blijkt dat mensen dit als veiliger en minder belastend ervaren, zo laat het UMC Utrecht weten.

Kwaliteit van leven

"Deze transformatie helpt in de kwaliteit van leven van patiënten", stelt Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het academische ziekenhuis, voorop. "Zij geven zelf aan deze zorg prettiger en minder belastend te vinden. Het reizen naar het ziekenhuis vervalt, als ook de wachttijd in het ziekenhuis. De patiënten zijn in hun eigen vertrouwde omgeving maar voelen zich veilig omdat ze weten dat we 24/7 monitoren en beschikbaar zijn wanneer nodig."

"Veel van onze verzekerden vinden het prettig om een deel van de zorg in hun eigen vertrouwde omgeving te krijgen", vult Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis, aan. "Het geeft hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort. We maken daarover met steeds meer ziekenhuizen afspraken."

Tien procent

De intentieverklaring sluit aan op de afspraken in het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk nul procent in 2022. Het UMC Utrecht en Zilveren Kruis  hebben zich tot doel gesteld om tien procent van de cardiologie, longziekten en specialistische farmaceutische zorg in 2022 dichterbij de patiënt te organiseren. 

"De intentieverklaring geeft het kader aan waarbinnen we gaan samenwerken", licht een woordvoerder van het UMC Utrecht desgevraagd toe. "De verdere invulling moeten we nog samen uitwerken. Op verschillende onderdelen en aandoeningen kan dit anders zijn. Dus de manier van meten is  nog niet vastgelegd, daar zal in een volgend stadium invulling aan worden gegeven in samenspraak met het Zilveren Kruis. Het zou goed kunnen dat doelen daarin per specialisme gaan verschillen."

Besparing

Dat moet ook tot besparingen op de zorguitgaven leiden. "De voornaamste besparing zit in het feit dat onnodig ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Nu nog komen veel patiënten standaard periodiek op controle", aldus de woordvoerder.

Behalve zorg thuis, wordt er in de samenwerkingsovereenkomst ook gesproken over zorg in andere instellingen dichter bij huis. "Mocht het voor bepaalde vormen van zorg wenselijk blijken om zorg over te dragen naar een andere aanbieder in de regio, zoals de huisarts dan zullen we daar uiteraard over in gesprek gaan met betrokken zorgaanbieders", laat de woordvoerder van het UMC Utrecht weten. "Het uitgangspunt is dat er geen sprake is van dubbele bekostiging."

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ziet het dichter bij de patiënt organiseren van zorg ook als een antwoord op de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt.

E-health

De patiënten zijn én blijven onder behandeling bij het ziekenhuis, benadrukt het UMC Utrecht, maar worden zo steeds meer continu, op maat, gevolgd. De zorg thuis aanbieden wordt steeds vaker mogelijk dankzij technologische ontwikkelingen.

De partijen werkten het afgelopen jaar al samen aan drie e-health toepassingen. Zo is er het project safe@home, waarbij vrouwen met een verhoogd risico op een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap thuis worden begeleid. Ze krijgen een bloeddrukmeter mee en maken gebruik van een app. Deze app coacht ze thuis om hun metingen te doen en geeft feedback. Indien waarden afwijken, wordt dit direct gedetecteerd en krijgt de arts of verloskundige bericht om in te grijpen.

Datzelfde geldt voor de ALS Thuismeten en Coachen app. ALS patiënten vullen thuis regelmatig informatie in over gewicht, fysiek functioneren – zoals lopen, slikken en aankleden – en over hoe ze zich voelen. Doordat de ziekte zo bij elke patiënt op afstand gevolgd kan worden, krijgt de arts niet alleen meer inzicht in het verloop van de ziekte, maar komen patiënten dus alleen nog naar het ziekenhuis als er een specifieke zorgvraag is, of als de arts bijvoorbeeld ziet dat het gewicht teveel achteruit gaat. Een derde voorbeeld is de Reuma2Go app.

Samen met artsen

Behalve voor de patiënt betekent zorg thuis of op afstand leveren ook een aanpassing voor medewerkers van het UMC Utrecht . "De toepassingen waar we nu al mee werken zijn ontwikkeld in samenwerking met of op initiatief van artsen", zo laat een woordvoerder van het UMC Utrecht weten. "Fundamentele wijzigingen in de manier van werken zullen ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de rol van artsen. Daar is vanuit het UMC Utrecht de nodige aandacht voor."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top