ACTUEEL

Kartelwaakhond houdt Santeon-ziekenhuizen kort

Kartelwaakhond houdt Santeon-ziekenhuizen kort

De Santeon-ziekenhuizen mogen zorgverzekeraars niet dwingen tot collectieve onderhandelingen. Ook moeten ze wegblijven van onderlinge uitwisseling van commercieel gevoelige informatie. Dat laat de Autoriteit Consument & markt (ACM) weten in een herziene zienswijze op het landelijke samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen. Hoewel de Santeon ziekenhuizen volgens het boekje opereren en de ACM de facto geen onoorbaarheden heeft geconstateerd, spreekt de kartelwaakhond toch van 'mededingingsrisico's'.

Bij een eerdere beoordeling in 2015 zag de ACM geen mededingingsrechtelijke haken en ogen in de Santeon-samenwerking. De uitbreiding van het netwerk met een zevende lid, te weten het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, en de intensivering van de zorginhoudelijke samenwerking waren voor de ACM reden om Santeon-werkwijze opnieuw te evalueren.

Daarnaast laten recente marktstudies volgens de ACM zien dat ook samenwerking tussen zorgaanbieders die niet bij elkaar in de buurt liggen tot hogere prijzen kunnen leiden. Dit risico treedt volgens de ACM met name op wanneer de ziekenhuizen in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars een blok vormen en/of commmercieel gevoelige informatie uitwisselen.

Geen prijsstijging

De ACM constateert op basis van cijfers van Vektis dat de prijzen van de Santeon-ziekenhuizen sinds de start van de samenwerking niet merkbaar zijn gestegen. Ook stelt de ACM vast dat de Santeon-ziekenhuizen zich niet schuldig maken aan blokvorming in de onderhandelingen met zorgverzekeraars; er zijn voor zorgverzekeraars geen belemmeringen om met elk ziekenhuis uit de Santeon-groep individueel onderhandelen. Ook wisselen de ziekenhuizen geen commercieel gevoelige informatie uit.

Signaal

Toch wil de ACM gezegd hebben dat er anders dan in 2015 sprake is van "mededingingsrisico’s”.  Volgens woordvoerder Murco Mijnlieff wil de ACM met de herziene zienswijze een signaal aan de ziekenhuissector geven. “De bedoeling van deze brief is om aanbieders te laten weten dat goedkeuring van samenwerking op het niveau van patiëntenzorg nog geen goedkeuring van samenwerking op het niveau van zorginkoop betekent.”  

Verwarrend

Santeon-directeur Pieter de Bey vindt de herziene zienswijze vooral “een theoretische exercitie”. “Het is wat verwarrend, want het lijkt of de ACM dingen heeft geconstateerd die niet in de haak zijn, maar nadat we onze werkwijze hebben toegelicht heeft de ACM geconstateerd dat er op dit moment geen mededingingsrisico's zijn."

Waardeprikkel

Dat de Santeon-ziekenhuizen tegenover de zorgverzekeraars soms met één mond spreken, heeft volgens De Bey niets te maken met financiële blokvorming. “We willen andere prikkels in de bekostigingssystematiek introduceren. We proberen die waarde-prikkels in onze gesprekken met de zorgverzekeraars  in te brengen. Omdat we een gezamenlijk VBHC-programma hebben, trekken we daarbij gezamenlijk op. De samenwerking met verzekeraars als Menzis, CZ, a.s.r. en VRZ is in onze ervaring juist heel constructief.”

Ook de uitwisseling van financiële informatie moet volgens De Bey in het licht van de gedeelde  waardegedreven uitgangspunten worden gezien. “Wij kijken in het kader van Value Based Healthcare (VBHC) zowel naar kwaliteit als de kostenkant, want waarde is kwaliteit gedeeld door kosten. Daarom wisselen we ook kosteninformatie uit. Dat levert volgens de ACM geen mededingingsrisico’s op, want het gaat niet om commerciële informatie als prijzen en tarieven.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

29 juli 2019

Dit is een prachtige casus om te zien of de markt-waakhond verbeteringen in de zorg gaat belemmeren, door gedeelde best practices en uniformiteit, die zonder afstemming tussen zorgverleners niet tot stand kan komen te begrenzen. En wel uit angst voor monopolistisch gedrag, dat bij zorgverleners nauwelijks en hoogst zelden voorkomt.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

29 juli 2019

Op https://www.santeon.nl/ is te zien dat de zeven aangesloten ziekenhuizen verspreid zijn over het hele land. Santeon kan dus geen regionale marktdominantie vormen. Toch zit de ACM de organisatie dicht op de huid.

Vergelijk dat eens met de toestemming voor de fusie tussen VUmc en AMC, die wel resulteerde in een regionale marktdominantie als het gaat om academische zorg. Wie snapt dit nog?

H. Handlogten

29 juli 2019

Het lijkt mij 'zinnig' dat Santeon hier op een overtuigende wijze, zonder angst voor wat dan ook, op reageert. En desnoods een 'zaak; aanspant. Er zijn meer Santeon-achtige constructies in NL.

Top