ACTUEEL

Tarieven ggz gaan omlaag

Tarieven ggz gaan omlaag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlaagt de maximumtarieven in de ggz. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een kostenonderzoek over 2017.

Voor het kostenonderzoek leverden 808 zorgaanbieders hun gegevens aan, die zijn geanalyseerd door Sira Consulting en Capgemini Invent. De uitkomsten daarvan zijn de basis voor de nieuwe tarieven. In de gespecialiseerde ggz (g-ggz) dalen de tarieven voor verblijf met 3,4 procent en voor behandeling met gemiddeld 0,7 procent. Voor de generalistische basis ggz (gb-ggz) geldt een verlaging van 1 procent. De nieuwe maximumtarieven voor forensische zorg volgen later deze maand.

Geen generieke afslag

Bij het bekend maken van de lagere tarieven roept de NZa zorgverzekeraars met klem op om bij de inkoop een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de context waarin de zorg geleverd wordt. De nieuwe tarieven moeten het uitgangspunt vormen. Een generieke afslag, zoals tot nu toe gebruikelijk, past daar volgens de NZa niet bij. De zorgauthoriteit kondigt aan dit kritisch in het oog te houden en waar nodig zorgverzekeraars of andere partijen aan te spreken.

Ingreep CBb

Een aantal jaar geleden leken de tarieven nog fors te stijgen. Uit een kostenonderzoek op basis van een steekproef kwam destijds verrassend een stijging voor 2014 en 2015 van 18,9 procent. Daarop veranderde de NZa de manier van berekenen en rolde er een andere uitkomst uit het onderzoek. Negen zorgverzekeraars stapten naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die gaf de verzekeraars gelijk en bepaalde dat de onderzoeksmethode vooraf moet worden vastgesteld. Die achteraf aanpassen om een andere uitkomst te krijgen, is niet toegestaan. De NZa benadrukt dan ook dat er om tot de nieuwe tarieven te komen een uitgebreid en grondig onderzoek is uitgevoerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top