ACTUEEL

NZa waarschuwt patiënten voor omzetplafonds

NZa waarschuwt patiënten voor omzetplafonds

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert consumenten om bij de keuze voor een zorgverzekeraar uit te kijken voor omzetplafonds. In zijn kwartaalbericht wijst de zorgautoriteit erop dat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieder duidelijke informatie moeten bieden over de gevolgen van omzetplafond.

Aanleiding voor de waarschuwing van de NZa is de situatie bij het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis. Eind juni bleek dat het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam nieuwe patiënten die bij VGZ verzekerd waren niet altijd kon behandelen. Het afgesproken omzetplafond was namelijk al bereikt, zo schrijft de NZa.

"Wil je graag naar een bepaald ziekenhuis? Dan is het belangrijk om bij je poliskeuze goed te kijken of jouw zorgverzekeraar afspraken heeft met dat  ziekenhuis", zo adviseert de zorgautoriteit. "Check ook of je verzekeraar met dat ziekenhuis een omzetplafond heeft afgesproken. En welke afspraken dat dan precies zijn."

De zorgautoriteit laat weten zowel met VGZ als met het Ikazia over de "onwenselijke" situatie te hebben gesproken. "Beide partijen hebben samen duidelijke afspraken kunnen maken. Bovendien worden verzekerden voortaan buiten de onderhandelingen gehouden", zegt de NZa hierover.

VGZ weerspreekt dat het omzetplafond bij Ikazia reeds was bereikt. "Het plafond zou in november bereikt worden als er nu niet zou worden ingegrepen", zo laat een woordvoerder weten. Informatie hierover was volgens de zorgverzekeraar ook van tevoren op zijn website beschikbaar.

Minder meldingen over zorgverzekeraars

Overigens kreeg de NZa het afgelopen kwartaal minder meldingen over zorgverzekeraars. Het waren er 71, tegen 136 in het vorige kwartaal. Vooral over de voorlichting door verzekeraars en de informatie over de polisvoorwaarden werd dit kwartaal minder gemeld, zo maakt de NZa bekend . Ook van zorgaanbieders kreeg de zorgautoriteit minder meldingen over zorgverzekeraars. "De daling is verklaarbaar omdat aan het  begin van het jaar veranderde polis- en  contractvoorwaarden vragen kunnen  oproepen. Verzekerden die zijn overgestapt krijgen dan bovendien voor het eerst te  maken met de nieuwe verzekeraar", stelt de NZa. 

Onverwacht eigen risico

Een van de meldingen ging over een onverwacht eigen risico. De meldster was onaangenaam verrast toen bleek dat zij een onderzoek tijdens haar zwangerschap deels zelf moest betalen, terwijl zij in de veronderstelling was dat het eigen risico hiervoor niet gold. De Nza wijst erop dat aanvullend onderzoek wel onder het eigen risico valt. Echter, "de verzekeraar had dit duidelijker moeten aangeven, zodat verzekerden vooraf weten waar ze aan toe zijn. We hebben de verzekeraar hier dan ook op aangesproken en verzocht de informatie te verduidelijken", aldus de NZa.

Ondanks het afgenomen aantal meldingen voeren de zorgverzekeraars nog wel de lijst van de zorgautoriteit aan. Daarna volgen de wijkverpleging met 53 meldingen, de ziekenhuiszorg met 51 meldingen, de geestelijke gezondheidszorg met 48 en de mondzorg met 43 meldingen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

6 augustus 2019

Dus de overheid (NZa) waarschuwt voor de nadelige effecten van omzetplafonds die ze zelf ingevoerd hebben.

De NZa zegt het niet letterlijk maar insinueert wel dat de verzekerde het beste af is bij zorgaanbieders die geen contract hebben (en dus GEEN omzetplafond) dan bij zorgaanbieders die wel een contract hebben (en dus WEL een omzetplafond).

De NZa torpedeert hier haar eigen beleid en dat van zorgverzekeraars.

Hulde!!!

LVD

7 augustus 2019

Tsja, een omzetplafond geeft een beperking aan de zorgomzet. Dan is het natuurlijk niet vreemd dat het ergens kan gaan knellen. Dat is natuurlijk geen leuk bericht om dat naar de patient te ventileren, maar wel de realiteit waarmee de ziekenhuizen elke jaar na de zomer mee te maken krijgen.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

7 augustus 2019

Omzetplafonds getuigen van bestuurlijke armoede, en de NZa zou zich er dan ook tegen moeten uitspreken. Daarbij: waarom is het zo oorverdovend stil van de kant van de Patiëntenfederatie Nederland, v/h de NPCF, in deze? Die zou op haar achterste benen moeten staan.

Frits Bosch, auteur ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

7 augustus 2019

De NZa schrijft de volgende Informatie over omzetplafonds op hun website: Aan de slag met
meldingen 2019-kwartaal 2:
“Op de website van de zorgverzekeraar kun je zien met welke zorgaanbieders jouw verzekeraar een contract heeft gesloten. Je kunt ook zien of je zorgverzekeraar werkt met omzetplafonds. Ook zorgaanbieders moeten goede en duidelijke informatie geven over de gevolgen van omzet- plafonds voor patiënten.” Hierbij een aantal vragen aan de hand van mijn ervaringen in een psychologenpraktijk.
-Begrijp ik dat dit vanaf heden moet of dat dat al moest vanaf najaar 2013 toen de eerste omzetplafonds werden opgelegd?
- moet deze informatie gegeven worden per zorgaanbieder, per praktijk of per regionaal netwerk?
- Hoe te handelen als er contractueel een zorgplafond is opgelegd maar een zorgverzekeraar een bericht heeft gestuurd naar zorgverleners
dat het niet meer nodig is om ‘vooraf uitbreiding van uw budget aan te vragen, wanneer u kunt aantonen dat het marktaandeel van X binnen de praktijk niet overeenkomt met de verwachting gezien het marktaandeel in de regio en de praktijk in zijn geheel aan de door X gestelde budgetregels voldoet, dan hoeft u de productie- opbrengst welke het toegekende budget overschrijdt, niet terug te betalen. - Hoe is bovenstaande uit te leggen aan de patiënt als er jaren later toch een navordering wordt gestuurd naar de (soms gepensioneerde) zorgaanbieders en de zorgverzekeraar weigert te praten met deze zorgverleners of hun opvolgers?
Helaas weigeren de meeste zorgverzekeraars te communiceren met (kleinschalige?) praktijken over dergelijke onduidelijkheden zodat patiënten het bos in worden gestuurd of hun zorgaanbieders jaren later worden geconfronteerd met torenhoge navorderingen. Hoe kan een zorgverlener goede informatie geven aan patiënten als zorgverzekeraars zo slecht communiceren met hun ‘ contractpartners’ ?

E.Kriek

10 augustus 2019

De NZA houdt helaas geen rekening met belangrijke feiten, die blijkbaar niet doordringen tot een gebouw vol HBO en Universitair opgeleiden, die zich niet hebben weten te beschermen tegen groepsdenken:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groepsdenken
Bijvoorbeeld:
- In Nederland zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen boven de 16 jaar laaggeletterd. En laat dat nou net een groep zijn die medisch gezien er altijd sterk voor staat. Dank NZA.
- als je onverwacht ziek wordt, en via de spoedeisende hulp naar een specialist wordt verwezen, dan zou je kunnen denken: " jeetje. Heb ik bij het aangaan van dit contract met deze verzekeraar wel rekening gehouden met zorgplafonds?
Maar de specialist heeft mij zojuist verteld dat ik een gesprongen aneurysma heb! Oh oh, wat ben ik toch naief! Mijnheer, mevrouw, vervoert u mij maar naar een door mij ondertekende en gecontracteerde zorgverlener. "
De NZA is uw beste vriend.
Als u niet ziek bent tenminste, en als u genoeg geld heeft.

Top