HRM

Bestuurswissel bij Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Hester Branderhorst wordt per 1 september 2019 bestuurder van Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). Zij volgt hiermee Nico Olsthoorn op. Hij gaat met pensioen, na twintig jaar als bestuurder te hebben gewerkt.

Branderhorst heeft twintig jaar in de gezondheidszorg gewerkt, met name op het gebied van organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Voorheen vervulde zij directiefuncties bij het IKNL en de DICA. Branderhorst kiest voor de bestuurlijke functie in de ouderenzorg omdat ze de uitdagingen in de ouderenzorg boeiend vindt en ze het een belangrijke sector vindt. 

SWZ is gericht op de zorg voor ouderen in de Wassenaarse regio en heeft zowel verpleeghuislocaties als een thuiszorgorganisatie, waarmee SWZ de gehele integrale zorgketen ondersteunt. De organisatie heeft daarnaast veel aandacht voor de dagopvang, gericht op vermijding van sociaal isolement en eenzaamheid van met name thuiswonende ouderen. In 2018 en 2019 opende SWZ twee nieuwe verpleeghuislocaties met kleinschalige wooneenheden. De organisatie heeft 380 medewerkers in dienst. Zij ondersteunen 96 verpleeghuisbewoners en ongeveer 500 thuiszorgcliënten. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top