ACTUEEL

Ziekenhuizen vragen Rutte 200 miljoen euro

Ziekenhuizen vragen Rutte 200 miljoen euro

De NVZ vraagt extra geld van het kabinet om te voorkomen dat ziekenhuizen in financiële problemen komen. De ziekenhuizen willen 200 miljoen euro per jaar om het werk voor het personeel aantrekkelijker te maken.

NVZ-voorzitter Ad Melkert zegt dat er 200 miljoen euro per jaar nodig is om een hogere onregelmatigheidstoeslag te kunnen betalen, het overwerk beter te belonen, de reiskostenregeling te verbeteren en nachtwerk beter te betalen.

In een brief aan premier Rutte en minister Bruins (VWS) schrijft Melkert dat de kosten van de zorg blijven toenemen. Door het Hoofdlijnenakkoord is een "harde bezuiniging eigenlijk de enige knop waar we aan kunnen draaien". Dat soort bezuinigingen vinden de ziekenhuizen "een volstrekt ongewenste ontwikkeling, die op de langere termijn averechts werkt."

Noodzakelijk

De NVZ doet een beroep op Rutte, omdat hij onlangs zei dat werkgevers werk moeten maken van een behoorlijke loonsverhoging. "Dat is ons uit het hart gegrepen", schrijft Melkert: "We denken dat dit niet alleen wenselijk is, maar ook noodzakelijk. De economie en de gunstige ontwikkeling van de overheidsfinanciën bieden hier op dit moment ruimte voor." 

Cao-eisen

Melkert wijst op de stevige cao-eisen van de vakbonden. Ruim twee maanden geleden werden de cao-onderhandelingen afgebroken omdat het bod van de NVZ en de wensen van de bonden te ver uiteen lagen. De bonden wilden zowel in 2020 en 2021 3,5 procent meer salaris, een hogere onregelmatigheidstoeslag en een eenmalige uitkering van 500 euro.

Matige resultaten

Die nieuwe cao kost veel extra geld, terwijl de financiën van de ziekenhuizen matig zijn. Het financieel resultaat ligt tussen de 1,5 en 1,7 procent. Melkert: "Banken en andere financiers eisen een minimaal financieel resultaat van 1 tot 2 procent per jaar". Hij wijst er ook op dat het operationele resultaat de afgelopen tien jaar is gedaald van gemiddeld 13 naar 9 procent. Dat maakt het volgens hem steeds moeilijker om geld vrij te maken voor investeringen in onder meer ict en duurzaamheid.

Hoofdlijnenakkoord

De NVZ wil niet tornen aan het Hoofdlijnenakkoord: "We zullen ons onverkort inzetten voor een goede uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord". Wel schrijft Melkert dat dit akkoord "een knellende jas" is: de zorgvraag neemt de komende vier jaar 10 procent toe, maar de ziekenhuizen beperken hun groei tot 1,7 procent. Die 1,7 procent gaat alleen al op door de toegenomen kosten voor de dure geneesmiddelen.

FNV: dit is trucje

De FNV vindt dat Melkert de eigen verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen afschuift. "Dit is een afleidingsmanoeuvre, ze leggen de bal terug bij Rutte", zegt cao-onderhandelaar Elise Merlijn. "In plaats van het trucje dat ze het niet kunnen betalen, kunnen de werkgevers beter hun laatste loonbod van tafel halen en weer gaan overleggen met de bonden, om verdere arbeidsonrust af te wenden."

Minister Bruins(Medische Zorg) zegt in een reactie tegenover ANP dat de ziekenhuizen extra geld uit het hoofd kunnen zetten. Hij ergert zich aan hun "echt hele slechte teksten. Dit soort discussies voeren over de rug van patiënten of medewerkers, dat vind ik niet passend." Er is volgens hem geld voor loonsverhoging en de werkgevers en de bonden moeten daarmee aan de slag. "Keer terug aan de onderhandelingstafel en doe uw werk."

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

30 augustus 2019

Als alles voor de ziekhuizen met die 200 miljoen per jaar opgelost is is dat een koopje voor kabinet.
Mijn inziens zit dat eerder in de buurt van 1 miljard per jaar, en dan alleen nog maar voor de ziekenhuizen. Voor de gehele zorg spreken we over minstens 5 miljard per jaar erbij.

Richard Jansen

30 augustus 2019

Zonder marktwerking en echte liberalisering kan de zorg nooit kosteneffectief schalen. Het geld komt er dus op een bepaald moment toch wel bij, kan niet anders met dit stelsel.

Arne van Oranje

31 augustus 2019

@ Richard Jansen
Als het echte marktwerking was voor alle marktpartijen in de zorg met vraag en aanbod was er minder moeite op het financiële vlak. Nu is er alleen marktwerking voor de zorgverzekeraars.

Maar ik ben compleet niet voor marktwerking en liberalisme in de collectieve zorg. Dan wordt zorg voor een groot deel van de bevolking onbereikbaar en/of onbetaalbaar, want goede zorg moet lang kunnen duren waar nodig en dat kost gewoon veel geld.

Het adagium van marktwerking en liberalisme is als een tumor die maar niet is op te ruimen. Er zijn gewoon belangrijke maatschappelijke voorzieningen die geregeld en betaald moeten worden door de maatschappij en niet door private partijen. En zorg is er daar 1 van.

Richard Jansen

1 september 2019

@Arne
Ik mis een beetje hoe u denkt dat de zorg onder een centraal systeem efficiënt kan schalen. Dat is immers het probleem. Lossen we dat niet op, dan is de droom van goede zorg voor iedereen een waanidee.

Daarnaast is die centrale structuur onnodig en ineffectief.

Zowel theorie als praktijk geven geen enkele reden om aan te nemen dat de vrees voor een onbereikbare zorg realistisch is in een systeem gebaseerd op democratie (c.q. marktwerking) en vrijheid (c.q. liberalisatie).

Immers, soortgelijke risico's zijn in de markt goed af te dekken (denk aan opstal verzekering of wa verzekering), en daar waar ook op dat gebied zich problemen zullen voordoen is het probleem niet met ernstig ingrijpen in de zorgmarkt alleen op te lossen (WSNP en bijstand zijn voorbeelden van meer passende oplossingen).

Daarnaast negeert uw strekking dat in een inefficient system de minst draagkrachtigen in ieder geval geen toegang tot zorg zullen hebben, omdat de meer welvarenden via corruptie alsnog met voorrang toegang tot betere zorg zullen krijgen. Die b.v. de praktijk in de USSR.

Har

2 september 2019

Om in de terminologie van Arne te blijven .
De tumor is ontstaan in 2006 bij de invoering van het nieuwe op marktwerking gebaseerde stelsel . Het zou allemaal goedkoper worden was toen het adagium .
Inmiddels zijn we 13 jaar verder en kunnen vaststellen dat dit de zoveelste leugen is van de VVD ( Hans Hoogervorst).
Het is een aaneen schakeling van problemen geworden.
Ondoorzichtigheid van de DBC , 23 zorgverleners met 23 managers directeuren , 23 zorgkantoorgebouwen , een veelheid aan kosten. 34 miljoen per jaar alleen al aan reclame uitgaven. Ziekenhuizen die omvallen , aandeelhouders en hun eisen ,toenemende technische innovatie , de jaarlijks op drift rakende zorgvrager waar moet ik heen voor de minste kosten in de steeds wurgende zorgpremie.
Een groter worden groep zorgvragers die nu al (de straf op ziek worden )niet meer kunnen betalen €385 ( zorgontwijking ). De macht van de medicijn man farmaceutische industrie met de symptoom geneeskunde . 23 november a.s opnieuw
de traktatie van de premie verhoging en een steeds kleiner basis pakket inclusief een strafvervolging op het mogelijk krijgen van kanker van €400 voor 2020
Het cao inbegrepen .
De overheid kijkt vrijwel tandeloos toe hoe de burger (samenleving )in dit machtsspel
wordt vermalen tot een product .

Top