ACTUEEL

Hoogleraar Abma vervangt Slaets als directeur Leyden Academy

Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit aan Amsterdam UMC, treedt per 1 december 2019 in dienst als directeur-bestuurder van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing. Ze volgt in deze rol Joris Slaets, die met pensioen gaat. Abma blijft één dag per week als hoogleraar actief in Amsterdam.

Abma doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Zij is sinds 2009 actief als hoogleraar Participatie & Diversiteit aan het Amsterdam UMC, voorheen als bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg.

Eigenheid

Abma ziet er naar uit bij Leyden Academy aan de slag te gaan. “In haar streven om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren, bestrijkt Leyden Academy het hele spectrum van vitaliteit tot goede zorg en beeldvorming”, aldus Abma. “Waarbij het perspectief van de oudere zelf altijd het vertrekpunt is, met respect voor ieders eigenheid. Dit is ook wat mij drijft.”

Raakvlakken

Slaets treedt op 1 december terug als directeur-bestuurder van Leyden Academy, een rol die hij sinds 1 januari 2015 bekleedde. Hij blijft wel voor één dag per week aan het instituut verbonden als onderzoeker in twee belangrijke projecten. Slaets is content met zijn opvolger: “Ik zie veel raakvlakken in onze wetenschappelijke interesses en persoonlijke drijfveren. Oog hebben voor de verschillen tussen mensen, hun stem serieus nemen en zo nodig bereid zijn de gevestigde orde ter discussie te stellen. Ook delen we de overtuiging dat kwaliteit schuilt in persoonlijke verhalen en ervaringen.”

Abma

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top