Tech

'Gebrekkige EPD-uitwisseling is gevaarlijk'

Medisch specialisten waarschuwen dat een gebrekkige uitwisseling van gegevens tussen EPD's van zorginstellingen een dagelijks gevaar vormt voor hun patiënten.

Dat zegt 80 procent van de medisch specialisten, blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten. Een ruime meerderheid (55 procent) zegt dagelijks te maken te hebben met een gebrekkige gegevensuitwisseling.

Nauwelijks afgestemd

Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de federatie, verbaast zich dat mensen de hele dag door (vertrouwelijke) informatie met elkaar delen. Computersystemen voor EPD's van zorginstellingen zijn nauwelijks op elkaar afgestemd.

Overlijden

Daniëls: "In de zorg, zelfs als het over leven en dood gaat, zijn we nog steeds niet in staat om op elk moment te beschikken over de noodzakelijke medische informatie van een patiënt. Onlangs werd ik voor de zoveelste keer hiermee geconfronteerd. De patiënt had kunnen overlijden. Gelukkig is dat niet gebeurd."

Groot foutrisico

Specialisten werkzaam in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken wijzen behalve op de patiëntveiligheid ook op een groot foutrisico, tijdverlies en dubbele diagnostiek. "Hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden voordat de urgentie van dit probleem voor iedereen echt duidelijk wordt?", zegt Daniëls.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Noud Engelen

16 september 2019

Electronisch uitwisselen van informatie tussen alle relevante zorginstellingen en personen is en blijft een utopie (voor diegenen die daar voorstander van zijn) die alleen maar een gigantische tevergeefse kostenpost betekent . Adequate (ook 'analoge'!) communicatie met dé centrale persoon/instantie, nl de huisarts, maakt nu al heel veel mogelijk. Het elektronische/digitale alternatief is de persoons/patiëntgebonden chipkaart. Als er zonodig geïnvesteerd moet worden dan moet dat hier in zijn !

Gerard Freriks

16 september 2019

Al vele jaren (>20) zijn er uitwisselingstandaarden en gedetailleerde profielen. De zorg-iCT bedrijven zouden ze kunnen toepassen. Gebruikmaken van bestaande normen zou moeten behoren tot de kwaliteitsas[ecten van zorg ICT-systemen. Eisen de zorgverleners dit? Ziet de inspectie toe op adequate dossiervorming, archivering en uitwisseling? Antwoord: NEE
Die berichtennormen op de lange termijn niet goed genoeg.
Overigens: In de pers stellen de specialisten dat ze in acute omstandigheden die informatie nodig hebben. Het is mijn ervaring als huisarts in een vakantie gemeente dat vooral voor de chronische zorg uitwisseling noodzakelijk is. Maar ook dat de telefoon goed en snel werkt.

Wim Jongejan

18 september 2019

Het grote probleem is dat uitwisseling tussen verschillende systemen niet zo makkelijk is als de overheid de bevolking al heel lang voorhoudt. Als tijdens de voorfase van het LSP in 2007 riep de overheid(ministerie van VWS) dat telkens en had ik met kennis van hoe moeilijk regionaal en lokaal berichtenverkeer in de zorg tot stand te brengen was telkens het gevoel dat de overheid bezig was bij management by speech. Dat is hard roepen dat het al zover is zonder dat het zo is. De overheid en zeker het ministerie van VWS heeft tonnen boter op het hoofd als het gaat om de oorzaken van het moeilijk uitwisselen van zorgdata bij de basis aan te pakken. Voor elk systeem dat met een ander type systeem gekoppeld moet worden moet moeizaam maatwerk verricht worden. Het roepen door de FMS, bij monde van Marcel Daniëls past naadloos in een door VWZ de afgelopen weken aangezwengelde campagne om tot ferme daden en stappen te komen. Laten we met z'n allen gewoon erkennen dat door keuzen in het verleden de vooruitgang in zorgdatacommunicatie weerbarstig is. Hard roepen dat het over moet zijn is niet zo behulpzaam.

Top