Gastvrijheid

Wereldwijd ervaart zorgverlener versnippering

Zorgverleners ervaren de zorg als meer versnipperd dan patiënten, die op hun beurt kritischer zijn over de persoonlijke benadering in hun zorg. Dat blijkt uit omvangrijk internationaal onderzoek.

Wat verstaan patiënten en zorgverleners onder goede, samenhangende zorg? Die vraag stond centraal in een onderzoek, uitgevoerd in negentien landen. In totaal vulden 30.788 nierpatiënten een vragenlijst in over hoe een kleine 9000 verschillende zorgverleners samenwerken. Ook de zorgverleners beantwoordden vragen over de mate van samenwerking en de kwaliteit van de zorg. Het onderzoek werd uitgevoerd door Essenburgh Training & Advies, de internationale nierzorgaanbieder Diaverum en de Universiteit van Maastricht. De resultaten verschenen deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Wereldwijd hetzelfde beeld

Opvallend is dat in alle 19 onderzochte landen de resultaten grotendeels overeen komen. Patiënten zijn minder kritisch over de kwaliteit van de samenwerking dan hun zorgverleners. Wel vinden patiënten dat ze meer als mens mogen worden gezien dan als patiënt, terwijl zorgverleners juist vinden dat ze patiënten al zo benaderen.

Juiste zorg op de juiste plek

De resultaten uit het onderzoek kunnen worden gebruikt om beleidsinitiatieven als Juiste Zorg op de Juiste Plek invulling te geven, denken de onderzoekers. De betrokken zorgverleners krijgen de resultaten teruggekoppeld. “Hiermee hebben ze concrete handvatten hoe ze de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren”, stelt onderzoeker dr. Pim Valentijn. “Zo kunnen we ook daadwerkelijk wat verbeteren voor de patiënten”.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top