ACTUEEL

Kwart Wmo- en jeugdgeld gaat op aan coördinatie van zorg

In de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp is in 2018 zo’n 2 miljard euro besteed aan het organiseren en coördineren van zorg. Dat is ruim een kwart van het totale budget. Dat blijkt uit een analyse van bureau Berenschot.

Aan de zorg die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is in 2018 in totaal respectievelijk 3,8 miljard en 3,7 miljard euro besteed. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regelingen. Gemeenten, zorgaanbieders en VWS waren ruim een kwart van dit bedrag kwijt aan de coördinatie van zorg. In de jeugdhulp was het aandeel organisatiekosten met 29 procent het hoogst.

Onder deze zogenoemde apparaatskosten vallen onder andere beleid, administratie, aansturing en roostering van zorgmedewerkers, inkoop en facturatie, monitoring en verantwoording, en huisvestings- en ICT-kosten.

Wmo- en Jeugdconsulenten

Opvallend is dat een relatief klein deel wordt besteed aan de toegang tot de zorg, zo’n vier tot zeven procent van de coördinatiekosten en zo’n één a twee procent van het totale budget. Om de toegang tot zorg te regelen zetten gemeenten  consulenten in die bij een zorgaanvraag kijken welke zorg passend is. “Consulenten in de toegang worden vaak ondergewaardeerd, terwijl ze de sleutel vormen tot passende zorg én grip op de kosten in het sociaal domein”, stellen senior consultant Paul Schenderling en managing consultant Wouter Poels.

Financiële tekorten

Volgens Poels en Schenderling is dit een gevolg van de financiële tekorten in het sociaal domein. “Veel gemeenten stellen in hun beleid de eigen kracht van de inwoner en zijn/haar netwerk centraal, kijken welke oplossingen voorliggend zijn (bijvoorbeeld hulp door vrijwilligers), om pas dan te bezien welk aanbod van zorgaanbieders passend is.”

De oproep van Schenderling en Poels luidt om consulenten meer centraal te stellen, met meer mandaat en meer middelen. “In de huidige situatie zijn Rijk, gemeenten en aanbieders verstrikt geraakt in een web van onderlinge coördinatieprocessen, terwijl de zorgcoördinatie met de grootste impact uitgevoerd wordt door de consulenten, die er qua mandaat, waardering en middelen bekaaid afkomen.”


1 Reacties

om een reactie achter te laten

Herman vd Pol

25 september 2019

Het is te verwachten. Als je een decentralisatie van deze omvang doet, inclusief de nodige bezuinigingen, je er jaren later achter komt dat dit toch wel erg veel geld kost. Met dank aan Berenschot en andere partijen, die dit nu onderbouwen. Niet alleen in tekst maar ook met onderzoeken naar kostprijzen. Al die onnodige beheermaatregelen, controleslagen, backoffices met ambtenaren, mensen die ingehuurd worden, software die moet worden aangeschaft en opgetuigd, faalkosten, frictiekosten, bemoeizucht van de centrale overheid, krimpende budgetten, gemeentes, mensen die de zorg niet krijgen die ze verdienen, enzovoorts. Dit systeem is krakend en piepend aan het vastlopen, en de rekening die er voor gepresenteerd gaat worden, zal mals zijn. Vroeger was zeker niet alles beter. Maar ik ben van mening dat een CIZ prima werk deed, samen met BJz, en de medische toegang. Centraal, efficient, en veel goedkoper. Zodat er per saldo meer geld naar de feitelijke zorg kon. Hoe lang blijven we nog stug doorgaan op de in 2015 ingeslagen weg?

Top