ACTUEEL

VVD en GL: neem verpleegkundige op in directie

De directie van zorginstellingen moet voortaan een verpleegkundige tellen, vinden VVD en GroenLinks. Verpleegkundigen verdienen volgens hen een stem in het kapittel nu hun vak zo onder druk staat.

De grootste regeringspartij en de een-na-grootste oppositiepartij willen een zogeheten chief nursing officer in de raad van bestuur en een verpleegkundige in de raad van toezicht van iedere zorginstelling. Ziekenhuizen en andere instellingen die verzuimen zulke vertegenwoordigers van het verplegend personeel te benoemen, moeten uitleggen waarom. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

27 september 2019

Interessant politiek initiatief. Naast de stroming om vooral een politieke/juridische en/of bedrijfs/bestuurskundige en/of bedrijfseconomische kwalificatie in de RvC/RvT en RvB/statutaire directie zichtbaar te maken is de stroming om het primair proces als gezicht van deze maatschappelijke ondernemingen wenselijk. Het is bijvoorbeeld wonderlijk dat een verpleeghuis in deze geen “verpleegkundig gezicht heeft” en een behandelinstelling ( bijv. GGZ, AMC/zhs ) die op het terrein van de individuele gezondheidszorg ( wet BIG ) vooral ook “aan verpleegkunde doet” een CNO niet behoeft. Van de negen erkende beroepen op dit terrein zijn genees- en verpleegkundigen het meest in loondienst in deze organisaties werkzaam. Nb het gaat niet om een “excuustruus” aan bestuurlijke tafels, maar om organisatorisch en verpleegkundig bekwame personen. Binnen de 189.000 erkende verpleegkundigen kan zeker een percentage geschikte mensen gevonden worden. Naar mijn mening te beginnen in organisaties voor wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Maar ook in de langdurende zorg in gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zou een CNO niet misstaan. Instellingen voor klinisch geneeskundige behandeling dienen vooral ook op het terrein van verpleegkundig inhoudelijk terrein en cultuurverwante bestuursopvattingen een CNO, naast de VAR inzake kwaliteits- en HRM beleid te positioneren. Dat was de boodschap vandaag, maar deze innovatie zal ook wel gebruikelijke weerstand ondervinden, dus de uitvoering? Misschien onderdeel van erkenningswetgeving/AmvB inzake bekostiging en zorgkwaliteit? Sinds Erasmus bestaan “alleskunners” niet meer en is derhalve een eenhoofdige RvB in deze organisaties wat “dun”. Een driehoofdige bestuursvorm staat naar mijn ervaring steviger en biedt mogelijk een beter draagvlak. Twee personen op het terrein van zorgkwaliteit en cultuurverwante HRM is gezien de vele vraagstukken, transities etc. geen luxe. Daarom dit thema nu op de agenda van de RvT plaatsen en in het jaarbericht melden wat het standpunt in deze is. Dan kunnen oa patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen een oordeel vormen over deze organisatie vanuit dit gezichtspunt.

Peter Bakens

29 september 2019

Geweldig initiatief van de dames van VVD en groen links. Bezopen eigenlijk dat een oproep hiervoor überhaupt nodig is. In het begin van mijn carrière zat ik 10 jaar in een raad van toezicht van een thuiszorginstelling. Daarna heb ik vele, vele sollicitaties gedaan naar opnieuw een toezichthoudende functie. Maar het blijkt bijna onmogelijk om door het glazen plafond van het old boys netwerk heen te komen. Te idioot voor woorden natuurlijk. Het zou goed zijn om hier eens de vinger achter te krijgen. Ik roep VVD en GroenLinks op om per direct een register te starten met verpleegkundigen die zoeken naar een toezichthoudende dan wel bestuurlijk functie. Dat geeft vervolgens zicht op hoe hun pogingen ‘binnen te komen’ verlopen. Ondertussen doe ik bij dezen een open sollicitatie: Welke ouderenzorgorganisatie in of in de buurt van Den Haag is nog op zoek naar een enthousiaste en deskundige van huis uit verpleegkundige voor hun raad van toezicht? U kunt uw reactie richten aan pmmbakens@gmail.com

Top