ACTUEEL

Aanpak wachttijden ggz in contract met zorgverzekeraar

Aanpak wachttijden ggz in contract met zorgverzekeraar

Het terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet in 2020 onderdeel worden van de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigt de berichtgeving hierover op zijn website.

Te lange wachttijden zijn al langere tijd een probleem in de ggz. De brancheorganisaties in de ggz maakten in juni 2017 afspraken met het ministerie van VWS om de wachttijden terug te dringen, het Actieplan Wachttijden GGZ. De oplossing werd vooral gezocht in regionale samenwerking. Een jaar later vielen de wachttijden in verreweg de meeste regio’s nog altijd niet binnen de daarvoor gestelde normen. GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigden aan dat zij de aanpak van wachttijden zouden intensiveren.

Wel samenwerking, geen kortere wachttijden

Nu, weer een jaar later blijkt dat de samenwerking in veel van de regio’s wel van de grond is gekomen, maar dat het terugdringen van de wachttijden daarbij achterblijft. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn sinds november vorig jaar voor de meeste diagnosegroepen licht gedaald of stabiel gebleven. Er zijn met name zorgen over de behandeling van zogeheten pervasieve stoornissen, zoals autisme. Ten opzichte van november vorig jaar zijn de wachttijden in die diagnosegroep met vier weken gestegen, blijkt uit monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De oorzaken voor het achterblijven van de wachttijden zijn volgens ZN divers. “Uit de gemeenschappelijke analyse blijkt dat daar waar het eigenaarschap en commitment hoog is, het goed gaat”, laat een woordvoerder weten. “We zien bijvoorbeeld dat er relatief veel aandacht is voor wachttijdbegeleiding. Maar we zien nog uitdagingen op het gebied van het voorkomen van over- en onder-behandeling en het vergroten van beschikbare capaciteit door ggz en sociaal domein beter te verbinden.”

Volgens ZN zijn er in de regio’s veel goede ideeën uitgewisseld en plannen gemaakt om wachttijden terug te dringen. De zorgverzekeraars en de andere bij het Actieplan betrokken partijen – waaronder MIND namens de cliënten, GGZ Nederland en MEERGGZ namens de zorgaanbieders – willen nu dat die plannen ook hun beslag krijgen in de contractering voor 2020.

Contractering 2020

“De landelijke stuurgroep heeft op 30 augustus met VWS afgesproken om eind november 2019 een geaggregeerd overzicht op te leveren van de contractafspraken die zijn gemaakt tussen zorgverzekeraars en ggz aanbieders in het kader van het terugdringingen van de wachttijden”, zo licht een woordvoerder van ZN desgevraagd toe. “Dit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke, derde partij. De betrokken organisaties verwerken dit overzicht tot een beeld. We betrekken daarbij niet alleen de wachttijden, maar ook de actuele samenwerking in de regio, inclusief de betrokkenheid van partijen en de inhoudelijke ontwikkelingen om de wachttijden terug te dringen.”

Financieel steuntje in de rug

De zorgverzekeraars zijn bereid om regio’s waar de basis voor samenwerking goed is een steuntje in de rug geven om hun plannen te concretiseren. Daar zijn weliswaar geen aparte financiële middelen voor, maar partijen kunnen wel gebruik maken van andere subsidiestromen, zoals die voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’, zo laat de woordvoerder van ZN weten. “We zijn in gesprek met 6 regio’s: Zuid Holland Noord, Flevoland, Utrecht, Zuid Limburg, Midden Holland en Rotterdam”, licht hij verder toe. “De belangrijkste stap is dat zij commitment uitspreken om samen met ons te gaan versnellen. Dan organiseren we maatwerkondersteuning. De belangrijkste struikelblokken die deze regio’s ervaren om daadwerkelijk te gaan versnellen hebben te maken met focus houden op de uitvoering van de overeengekomen stappen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

4 oktober 2019

"een steuntje in de rug geven om hun plannen te concretiseren."
Ja en daarna moet het geleverd worden uit de bestaande budgetten die niet hoger worden, soms zelfs krimpen en lagere NZa tarieven.

En het is ook gewoon het feit dat extreem veel mensen hulp zoeken in de GGZ.

Verder zijn patiƫnten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen weinig financieel aantrekkelijk voor GGZ aanbieders, kosten veel tijd, op de behandeling moeten ze qua uurtarief er vaak geld op toe leggen en als je er teveel van hebt ga je flink over je budget heen en dat vorderen de zorgverzekeraars subiet terug.

Top