ACTUEEL

Zorginstituut zet doorzettingsmacht in bij Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorginstituut zet doorzettingsmacht in bij Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorginstituut Nederland gebruikt zijn doorzettingsmacht bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ. Het zorginstituut neemt specifiek de regie over op het onderdeel 'regiebehandelaarschap'. De betrokken veldpartijen konden het hier de afgelopen maanden niet over eens worden.

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie als regiebehandelaar op mogen treden. Het is tevens een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individuele kwaliteitsstatuut. Dat is sinds januari 2017 voor ggz-aanbieders verplicht.

Het Kwaliteitsstatuut GGZ is in maart 2016 opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. Partijen in de ggz besloten in 2019 dat zij het wilden herzien. Zorginstituut Nederland heeft dit op verzoek van de partijen op zijn Meerjarenagenda geplaatst, met als opleverdatum 1 juli 2019. "Ondanks hun inspanningen, hebben partijen nog geen nieuwe versie van het Kwaliteitsstatuut voor opname in het Register ingediend", zo maakt het Zorginstituut nu bekend.

Regiebehandelaarschap

Ggz-aanbieders ervaren een aantal knelpunten bij het gebruik van het Kwaliteitsstatuut. Ze geven onder meer aan dat het de administratieve lasten verzwaart en de flexibiliteit en taakherschikking van beroepen beperkt. De wijze waarop het regiebehandelaarschap wordt ingevuld heeft invloed op de problematiek rond wachttijden, stellen zij. Precies op dit laatste punt in het de afgelopen maanden niet gelukt om tot een andere invulling van het statuut te komen.

Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Dat is op 24 september gebeurd. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op zich te nemen.

Nieuw Kwaliteitsstatuut

Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt. Het Zorginstituut vraagt de veldpartijen daarom om een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is.

Daarnaast vraagt het Zorginstituut partijen om afspraken te maken over het ontwikkelen van een heel nieuw Kwaliteitsstatuut. Een nieuw kwaliteitsstatuut zou beter moeten aansluiten bij de dertig Kwaliteitsstandaarden voor de ggz die het Zorginstuut deze zomer heeft opgenomen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jim van Os

4 oktober 2019

LOL - het bizarre van dit Nederlandse polderspektakel is dat men zich de vraag wat "kwaliteit" in de ggz eigenlijk is of zou moeten zijn, nooit heeft gesteld.

E.Kriek

6 oktober 2019

Kafkaesk !

'Zorginstituut Nederland.'

'Kwaliteitsstatuut GGZ'
'regiebehandelaarschap'
'veldpartijen '
'Kwaliteitsstatuut '
'opstellen van hun individuele kwaliteitsstatuut
Dat is sinds januari 2017 voor ggz-aanbieders verplicht.'
' Partijen in de ggz besloten in 2019 dat zij het wilden herzien. '
'Zorginstituut Nederland heeft dit op verzoek van de partijen op zijn Meerjarenagenda geplaatst, met als opleverdatum 1 juli 2019.'

'De wijze waarop het regiebehandelaarschap wordt ingevuld heeft invloed op de problematiek rond wachttijden, stellen zij. Precies op dit laatste punt in het de afgelopen maanden niet gelukt om tot een andere invulling van het statuut te komen.'

' Het Zorginstituut vraagt de veldpartijen daarom om een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is. '

'Daarnaast vraagt het Zorginstituut partijen om afspraken te maken over het ontwikkelen van een heel nieuw Kwaliteitsstatuut. '

Deze feiten zijn op zich al Monty Python waardig.
Sterker nog, Koot en Bie waardig.

Lachwekkend dus. Ware het niet dat anno 2019 de GGZ kapotgemaakt is.
De wachttijden zijn onacceptabel, en de Treeknormen worden overschreden, zonder dat iemand blijkbaar zich zorgen maakt.
Het aantal verwarde mensen op straat neemt toe, en iedereen kijkt weg.
VVD exponenten zoals mevrouw Schippers, Jorritsma nemen GGZ problemen niet serieus ( 'ga toch lekker voetballen', en 'doe pas een beroep op de GGZ als je een ECHTE ziekte hebt' ) .
Tot slot: inderdaad, men trommelt hard op de borst over 'kwaliteit' , terwijl men de inhoudelijke discussie over 'kwaliteit' uit de weg gaat.
Een rituele dans, met als enig doel om de goed betaalde, en inmiddels bezette stoelen, te beschermen.
Alles goed en wel, maar met goede patientenzorg heeft deze Kafkaeske vertoning natuurlijk helemaal NIETS te maken.
Zorgelijk, en een beschaafd land als NL onwaardig.
Schaam je kapot.
En als u uw werk serieus neemt, beste adviseurs, consultants, toezichthouders, hoeders van de kwaliteit:
STAP.OP.
Dank.


Noud Engelen

7 oktober 2019

Dit is precies het gevolg van de rampzalige opvatting dat kwaliteit te maken heeft met een 'zgn heldere' verantwoordelijkheids-toebedeling bij de betrokken hulpverleners. Als DIT nog geen les is voor de recent ontstane thematiek bij de beroepsgroep verpleegkundigen ?!?!
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zoals bij de behandelaren in de GGZ helaas, zoals nu weer blijkt, is geschied...

Top