ACTUEEL

Samenwerking Brabantse hartzorg verbetert resultaat voor patiënt

De samenwerking tussen ziekenhuizen en zorggroepen in Zuidoost-Brabant op het gebied van de hartzorg leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en lagere kosten. Het werken met de Transmurale Zorgstandaarden heeft daaraan bijgedragen. Dat blijkt uit een analyse van patiëntgegevens die het Nederlands Hartnetwerk (NHN) de afgelopen in de twee jaar heeft vergaard.

Het NHN  is een samenwerkingsverband van ongeveer vijftig cardiologen  van het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis met vierhonderd tot vijfhonderd huisartsen en POH’s van de zorggroepen DOH, SGE, PoZoB en ELAN. Daarnaast worden externe partijen zoals bijvoorbeeld thuiszorg, ambulancedienst en trombosedienst betrokken. Er zijn netwerken gevormd rondom vier ziektebeelden: atriumfibrilleren (AF), hartfalen (HF), kleplijden en coronair lijden.

Zorg overal hetzelfde

Het NHN werkt sinds twee jaar met Transmurale Zorgstandaarden, die omschrijven aan welke criteria de zorg in deze transmurale samenwerking moet voldoen. “Het voordeel van de transmurale aanpak voor de patiënt is dat de zorg overal hetzelfde is. Die is transparanter en professioneler. Er zit meer structuur in de controles omdat die meer geprotocolleerd zijn”, zegt Aafke Snoeijen. kaderhuisarts hartvaatziekten bij zorggroep Elan, tegen Qruxx. “Het werken met de Transmurale Zorgstandaard levert niet veel extra werk op, omdat die niet te veel afwijkt van de NHG-standaarden waar we al mee werkten.”

Kwaliteit van leven

In die twee jaar heeft het netwerk een enorme hoeveelheid patiëntgegevens verzameld. Het gaat om uitkomstinformatie, zoals het voorkomen van hersenbloedingen (CVA’s) en de mortaliteit daarvan of het risico op hartfalen. Daarnaast hebben meer dan duizend patiënten vragenlijsten over hun kwaliteit van leven ingevuld.

Uit de data blijkt dat er verbeteringen te zien zijn in uitkomsten en kwaliteit van leven. Ook is het aantal heropnames in het ziekenhuis fors verminderd. Bovendien zijn door toepassing van de VBHC-methodiek niet alleen de uitkomsten verbeterd, maar ook de zorgkosten gedaald, zo blijkt uit onderzoek met zorgverzekeraar CZ.

Lees meer op Qruxx.com

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top