ACTUEEL

VGZ schrapt SHO uit diagnostiektraject

VGZ schrapt SHO uit diagnostiektraject

Zorgverzekeraar VGZ heeft diagnostiekaanbieder SHO in zeven regio’s geschrapt als regievoerder. ‘Als een aanbieder niet kan voldoen aan de gestelde eisen, houdt het op’, licht een woordvoerder toe.

SHO kwam eerder dit jaar in een aantal regio’s als nummer één uit de bus bij het offertetraject dat VGZ uitschreef voor de inkoop van de eerstelijnsdiagnostiek. Dat zorgde her en der voor veel onrust onder bijvoorbeeld huisartsen en diagnostiekaanbieders. Zo moest SHO de regie gaan voeren in de regio Zaanstreek-Waterland, terwijl het in daar nauwelijks een priknetwerk heeft.

Harde eisen

Verschillende partijen vroegen zich hardop af hoe dat zou moeten werken. Ook SHO zelf had daarop blijkbaar geen antwoord en trok zich terug in een aantal regio’s, waaronder Zaanstreek-Waterland. Vervolgens ontnam VGZ hen in ook in de andere toegekende gebieden de regie.

‘Als het vertrouwen weg is, houdt het op’, verklaart woordvoerder Jascha Hagendoorn. ‘Wij hebben in het offertetraject harde eisen gesteld aan prijs, kwaliteit en integraliteit. Belangrijk hierbij is dat laatste is dat het materiaal moet reizen, niet de patiënt. Dat kon SHO niet waarmaken.’

Samenwerking

VGZ is het niet eens met kritiek dat dit probleem te voorzien was toen het koos voor een partij die nauwelijks actief is in de regio. Een regievoerder hoeft de diagnostiek tenslotte niet altijd zelf uit te voeren, stelt de verzekeraar. Het bestaande netwerk in stand houden en benutten, kan ook volstaan. Hagendoorn: ‘SHO had de samenwerking moeten zoeken.’

Contracteren

Door de inschrijving van SHO ongeldig te verklaren, ligt het diagnostiekveld in negen regio’s weer open. In een aantal daarvan schuift de nummer twee uit het offertetraject door. In de overige regio’s maakt het beleid van VGZ pas op de plaats. Komend jaar zal het nog alsnog bij diverse partijen diagnostiek contracteren, in 2021 wil de verzekeraar ook in die regio’s met regievoerders gaan werken.

Uitgekristalliseerde plannen

Doel van de aanpak is volgens VGZ om de versnippering en dubbele diagnostiek tegen te gaan. ‘Daar is echt voordeel te halen voor de zorg’, zegt de voorlichter. ‘Daar wordt al jaren over gepraat, met het offertetraject hebben we de zaak in gang gezet. In negen regio’s liggen nu al goede, uitgekristalliseerde plannen.’

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top