Vastgoed

Overheid lanceert platform om vastgoed te verduurzamen

De overheid start een nieuw kennis- en innovatieplatform om te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Daarop bundelen organisaties uit onder andere de zorg hun krachten om bestuurders en gebouweigenaren te ondersteunen.

Het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is een initiatief van drie ministeries, waaronder dat van VWS, en komt voort uit de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het platform zal actief zijn tot 2030. Dan moet Nederland 49 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Daarvoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Praktijkvoorbeelden

TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Ruimte OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO werken samen binnen van het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Uitdagingen

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Maar juist door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken. Vervolgens zorgt elke betrokken kennisinstelling voor de vertaling van informatie naar de eigen achterban.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top