ACTUEEL

Nieuw expertisecentrum helpt zorgvastgoed te verduurzamen

Zorginstellingen kunnen bij de verduurzaming van hun vastgoed een beroep doen op een nieuw expertisecentrum. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw.

Het EVZ is aangesloten bij het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Dit sector-overschrijdende duurzaamheidsplatform is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Binnenlandse Zaken, VWS en OCW.  Het platform is actief tot 2030.

Belangrijkste richtsnoer voor het platform zijn de uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te halveren. Hiervoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen.

Afstemming

Het EVZ is mede opgezet om sectorspecifieke vragen te adresseren. Dit doet het EVZ onder meer met informatie over verschillende CO2-emissie reducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, het inrichten van een centrale vraagbaak en het initiëren van onderzoek. Daarnaast biedt het expertisecentrum ondersteuning bij het opstellen van routekaarten en biedt het daarnaast een centraal punt met alle beschikbare en relevante informatie over CO2-emissiereductie in de zorg. Het EVZ acteert op basis van de behoefte van de sector. Om die reden worden de activiteiten periodiek afgestemd met brancheverenigingen als NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN.

Het EVZ leunt sterk op de kennis en expertise van onderzoeks- en adviesorganisatie TNO en Stichting Stimular. TNO heeft naast diepgaande kennis over het ontwerpen, bouwen en onderhouden van zorggebouwen jarenlange ervaring als onderzoekpartner voor de zorgsector. Voor Stimular geldt hetzelfde voor wat betreft advisering op het gebied van duurzaam en klimaatneutraal werken in de zorg. Stimular werkt hierin samen met kennis- en communicatiepartner Milieuplatform Zorgsector (MPZ), de branchevereniging voor duurzame zorg.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top