Finance

Zilveren Kruis belooft huisarts meer tijd en maatwerk

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), eerstelijnsorganisatie InEen en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. De afspraken zijn vastgelegd in een tweejarig contract, waarin aandacht voor extra tijd voor de patiënt, minder regeldruk en maatwerk op regionaal niveau.

“We hebben geluisterd naar de wensen en vraagstukken van de huisartsen en huisartsenorganisaties”, zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. “Een belangrijke wens van de huisarts is om meer tijd voor de patiënt te hebben. Daarom stellen we de groeiruimte uit het Hoofdlijnenakkoord voor een groot deel beschikbaar voor de versterking van het basisteam van de huisarts. Daarnaast is de groeiruimte beschikbaar voor regionale initiatieven gericht op de versterking van de samenwerking in de regio en het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek.”  

Ook onderwerpen als zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur, arbeidsmarktproblematiek en terugdringen van overbodige regeldruk hebben een plek gekregen in de contracten.

Daad bij het woord

“We hebben met Zilveren Kruis goede afspraken op papier gezet, onder meer over het investeren in de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn”, reageert directeur Martin Bontje van InEen. “Verschillende regionale huisartsenorganisaties hebben de plannen hiervoor klaar liggen. We vertrouwen erop dat Zilveren Kruis daad bij woord voegt en constructieve afspraken maakt over de financiering van die regionale plannen.”

De LHV is nauw betrokken bij de uitwerking op regionaal niveau. Zo zijn er overlegteams waarin huisartsen met ondersteuning van het LHV-bureau en eventueel het LHV-bestuur overleggen met verzekeraars over de huisartsenzorg in de regio. De LHV is blij met de stappen die Zilveren Kruis nu zet. “De extra tijd voor ondersteuning van de huisarts is een mooi concreet voorbeeld van meer tijd voor de patiënt”, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Ook op andere thema’s zien we beweging die de huisartsenzorg ten goede komen. Er blijven gesprekken nodig om passende oplossingen te vinden op de ontwikkelingen rond thema’s als ANW, huisartsen- en personeelstekorten en huisvestingsproblematiek.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top