ACTUEEL

ActiZ vraagt aandacht voor toekomst ouderenzorg

ActiZ vindt dat een nationaal gesprek over de toekomst van de ouderenzorg urgent is. Dat maakt de branchevereniging op uit een economisch onderzoek dat zij liet doen door strategisch adviesbureau SiRM.

ActiZ zal de resultaten uit het onderzoek de komende periode in samenspraak met haar leden vertalen naar concrete actiepunten. Het is voor de branchevereniging duidelijk dat de hele samenleving nodig is voor het vraagstuk en dat de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol speelt. Verder wordt de druk volgens Actiz vergroot door vergrijzing, steeds complexere zorgvragen, ouderen die steeds langer thuis wonen, minder onnodige ziekenhuisopnames en minder beschikbare mantelzorgers. 

Uitgaven

Uit het onderzoek is volgens ActiZ gebleken dat de VVT-uitgaven in 2030 variëren tussen 18 miljard euro en 28 miljard euro, als rekening wordt gehouden met scenario’s, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen. "De verwachte groei op basis van algemene trends tot 2030 is € 9 miljard." 

Verder blijkt dat de uitgaven in de VVT-sector worden beïnvloed door de breedte van het verzekerde zorgpakket en extra uitgaven voor de ouderenzorg door het landelijke programma Juiste zorg op de juiste plek. Ook ziet Actiz dat extra uitgaven voor professionele zorg kunnen worden voorkomen door mantelzorg, technologie en andere woonvormen. De branchevereniging ziet bij mantelzorg ook de mogelijke rol van jongeren en vitale ouderen.  

ActiZ is de branchevereniging van bijna vierhonderd organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marika Biacsics

18 oktober 2019

Ook de SER doet onderzoek naar kwaliteit, betaalbaarheid, en toegankelijkheid van de zorg. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van dat onderzoek en of die overeenkomen met dit onderzoek. NCZ doet graag mee aan het Nationaal gesprek

Peter Koopman

20 oktober 2019

ActiZ wijst hiermee ook op het gegeven dat zorgverlening aan Nederlandse burgers ( kinderen of volwassenen ) niet meer gezien kan worden als opgave van een enkele branche, maar slechts in de breedte van de gezondheidszorg bezien kan worden. Oudere volwassenen hebben zowel met GGZ, AGZ, VVT, openbare gezondheidszorg enz. te maken. We zien meer en meer branche-overschrijdende aktiviteiten als noodzaak. Is hiermee het einde van eigen beleid van branches nabij?

Top