ACTUEEL

NZa experimenteert met nieuwe verantwoording in care

Zeven aanbieders uit de langdurige zorg nemen deel aan een experiment met nieuwe vormen van verantwoorden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft met een beleidsregel ruimte voor het experiment dat de administratieve last van de verantwoording moet verlagen.

Om de rechtmatigheid van ingediende declaraties te toetsen wordt op dit moment veel informatie van zorgaanbieders gevraagd. Dat brengt een grote administratieve druk met zich mee. In deze proef kunnen zorgaanbieders de verantwoording invullen met de informatie die zij al gebruiken voor hun eigen aansturing. Het kan gaan om kwaliteitsgegevens, maar ook om cliëntervaringen en medewerkerstevredenheid. De NZa laat de zorgaanbieders in de proef vrij in hun keuze voor de informatie die zij gebruiken bij de verantwoording, zo meldt Zorgvisie.

Het uiteindelijke doel van de proef is niet om tot één nieuwe manier van verantwoorden te komen die de oude kan vervangen, benadrukken beleidsmedewerkers van de NZa op Zorgvisie. "De bedoeling is om nieuwe vormen van verantwoorden te ontwikkelen die beter aansluiten bij de visie van zorgaanbieders, waarbij de eigen sturingsinformatie leidend is. We willen dit op termijn voor de hele sector mogelijk maken en ook leren waar onze eigen regelgeving beter kan."

De beleidsregel die het experiment mogelijk maakt loopt tot eind 2023. Zeven aanbieders zijn inmiddels aangehaakt en nog eens acht hebben hun interesse getoond. In totaal zouden er twintig aanbieders aan de proef kunnen deelnemen. De Zorgautoriteit begeleidt de aanvragen en evalueert alle experimenten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top