Finance

Pluryn boekt verlies van dik 15 miljoen euro

De aanbieder van gehandicaptenzorg, jeugdzorg en bijzonder onderwijs Pluryn heeft 2018 afgesloten met een negatief resultaat van 15,6 miljoen euro. Dit blijkt uit de deze week gepubliceerde jaarrekening. Vanwege het slechte financiële resultaat zijn de twee stichtingen die samen Pluryn vormen door de banken onder bijzonder beheer gesteld.

De totale jaaromzet in 2018 bedroeg 411 miljoen, zeven miljoen euro lager dan in 2017, toen nog een positief resultaat van 4,9 miljoen euro werd geboekt. Het negatieve resultaat vertaalt zich ook in een negatief rendement van bijna vier procent. De solvabiliteit daalde van 24,7 procent naar 20,7 procent, waarmee Pluryn nog net boven de sectornorm van 20 procent zit.

Bijzonder beheer

Door de negatieve financiële resultaten konden twee Pluryn-onderdelen -te weten Stichting Pluryn en Stichting De Hoenderloo Groep- niet meer aan alle afspraken met de banken voldoen. Als gevolg hiervan zijn leningen direct opeisbaar geworden. Om die reden hebben huisbankiers Rabobank en ING de betreffende stichtingen onder bijzonder beheer gesteld.

Samenloop

Pluryn wijt de negatieve resultaten aan een samenloop van de omstandigheden. Zo had Pluryn in 2018 te maken met niet-betaalde overproductie en hoge digitale integratie-kosten als gevolg van de overname van het noodlijdende Intermetzo in 2016.
Daarnaast heeft de transitie van de financiering van Jeugdzorg naar gemeenten geleid tot veel administratieve rompslomp en daarmee steeds hogere kosten.
Ook zijn de huidige tarieven in met name de jeugdzorg vaak te laag en niet kostendekkend. Verder moet Pluryn als gevolg van personeelstekorten een groeiend beroep doen op dure tijdelijke inhuur.  

Complexiteit

De raad van bestuur noemt in het jaarverslag ook op de sterk toegenomen omvang en complexiteit van Pluryn. De organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid door fusies en overnames. Als gevolg hiervan ontplooit Pluryn over verschillende domeinen verspreid een waaier van activiteiten, die variëren van zorg en ondersteuning tot begeleiding en onderwijs voor verschillende doelgroepen. Door dit alles is de wendbaarheid van de organisatie minder geworden.

Focus

Om de problemen aan te pakken heeft Pluryn een meerjarenherstelplan opgesteld. Onder het motto ‘Focus’ gaat Pluryn de complexiteit van de organisatie verlagen, de governance en aansturing verbeteren en de kosten verlagen. Ook doet Pluryn overtollig vastgoed in de verkoop. Bovendien gaat Pluryn met stakeholders praten over hogere tarieven.

Continuïteit

Op grond van dit herstelplan heeft Pluryn van de banken voorlopig een ontheffing gekregen. In de komende maanden wordt gewerkt aan een nieuwe leningsovereenkomst met de banken. Een onzekere factor in dit proces is de status van de transitiesubsidie die Pluryn in de periode van 2015 tot en met 2017 heeft gekregen.  Het gaat om een bedrag van 32 miljoen euro waarvan niet zeker is of dit ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het risico bestaat dat de subsidie mogelijk gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Het huidige herstelplan voorziet hier niet in. De raad van bestuur zegt alle vertrouwen te hebben in een goede afloop, maar erkent dat terugbetaling “een breuk in de nieuwe financieringsafspraken met de banken betekent”, die weer kan leiden tot “een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Pluryn”.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

20 oktober 2019

Tsjaaa, ook bij Pluryn kunnen ze niet geweten hebben, dat de aanwas van jeugd , die begeleiding nodig heeft , zo uit de hand zou kunnen gaan lopen . Tot in het "gewone" onderwijs zijn de rugzakjes niet aan te slepen. En de complexiteit per kind gaat ook omhoog, omdat er almaar meer, meest reële ontwikkelingsstoornissen optreden. Preventie is zoek voor al deze leefstijlaandoeningen, die aan een sedentaire leefstijl hangen. Juist in de snel opeenvolgende en frustrerende overheidsplannen sneuvelt ieder jaarplan-concept. Dat los je zonder overheid niet op. Het wordt alleen nog maar erger.

Top