Gastvrijheid

Dit jaar bijna dertig miljoen geboekt voor preventie

Dit jaar bijna dertig miljoen geboekt voor preventie

Dit jaar wordt er 27 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. Dat verwacht staatssecretaris Blokhuis (VWS). Het budget komt voor uit de middelen die vanuit het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld, zo schrijft de staatsecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

De financiële verplichtingen waar in het akkoord afspraken over zijn gemaakt, betreffen deels nieuwe acties en deels een intensivering van goed lopende programma’s, schrijft Blokhuis. Acht miljoen euro is bestemd voor de aanpak van roken, 9,5 miljoen wordt besteed aan de strijd tegen overgewicht en zeven miljoen euro gaat naar de aanpak van problematisch alcoholgebruik. Nog eens 2,5 miljoen euro bestaat uit overige uitgaven, zoals lokale afspraken, monitoring en effectieve interventies die niet aan een van de deelakkoorden verbonden zijn.

Campagne stoppen met roken

Voor stoppen met roken is een meerjarige mediacampagne in voorbereiding (€ 2 mln). De middelen voor een rookvrije kindomgeving worden ingezet voor ondersteuning van belangenorganisaties die met hun leden werken aan een rookvrije speel- en sportomgeving. Daarnaast krijgen gemeenten ondersteuning voor het bereiken van een rookvrije generatie. De uitvoering hiervan gebeurt door de VNG en GGD GHOR.  De middelen voor rookvrije zorg zijn bestemd voor koepels in de zorg om de zorg in de GGZ, de verslavingszorginstellingen en de algemene en de academische ziekenhuisinstellingen rookvrij te maken.

Gezonde omgeving

Voor gezonde voeding worden twee jaar op rij 500 watertappunten gerealiseerd. Het Voedingscentrum zal een Schijf van Vijf campagne realiseren en de voorbereidingen treffen voor het nieuwe voedselkeuzelogo en een nieuw systeem voor productverbetering.

Voor een gezonde omgeving en zorg wordt drie miljoen euro geïnvesteerd in gezondere scholen, sportomgevingen, tankstations, werkomgevingen, schoolkantines, ziekenhuizen en dagattracties. “Hierdoor wordt op vele plekken de gezonde keuze gemakkelijker en vanzelfsprekender, bijvoorbeeld in 2500 sportkantines”, aldus Blokhuis.

Alcohol en school

De middelen voor alcohol en de school- en studieomgeving worden geïnvesteerd in de Gezonde School en in de verkenning van alcoholbeleid in het hoger onderwijs. Met de middelen voor marketing van alcoholhoudende drank wordt onder andere onderzoek uitgevoerd naar het bereik en de beïnvloeding van jongeren door alcoholreclame en -uitingen, naar de afhankelijkheid van de alcoholindustrie in de sportsectoromgeving, naar de bestaande Alcoholcode en naar Minimum Unit Pricing. Ook wordt een onderzoeksagenda opgesteld over het effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

22 oktober 2019

In Onderwijs en Jeugdzorg stijgt het aantal kinderen met een "rugzakje" en behoefte aan extra zorg snel. Aandacht voor preventie, die de kern van het probleem aanpakken ontbreekt, laat staan dat er budget voor is: ouders en opvoeders, die niet meer weten , hoe je een pasgeboren kind via een gezonde lichamelijke opvoeding moet begeleiden naar een duurzame gezondheid in de arbeidzame periode. Natuurlijk mogen ze niet gaan roken, aan de alcohol of drugs en is te veel eten ook nooit gezond geweest. Het niet meer snappen, dat eerst de basale lichaamsfuncties, zeker die met kracht, houding en alzijdige motoriek te maken hebben , eerst op orde moeten komen en dat het kinderzieltje best wat meer weerstand tegen "het de baas willen zijn" mag hebben, maakt de ongerustheid bij overheden erg groot. Maar de intensieve sedentaire leefstijl, al vanaf de geboorte, is vlg. RIVM voor nog veel meer ziektelast op volwassen leeftijd verantwoordelijk. Wie steekt er geld in brede informatieverstrekking aan zwangeren, jonge ouders en alle hulpopvoeders? Kennis rond hygiëne op houding en bewegen is mogelijk nog bij grootouders van boven de tachtig aanwezig. Zij kregen het nog wel voor hun fysieke ontwikkeling aangeboden. We willen kinderen wel meer laten bewegen, maar zijn de kunst van het goed bewegen aanleren goeddeels vergeten.

Top