Finance

GGZ Nederland: bijcontracteren is onderdeel hoofdlijnenakkoord

GGZ Nederland roept zorgverzekeraars op om met het oog op het patiëntbelang en een financieel gezonde ggz-sector waar nodig bij te contracteren. Volgens de branchevereniging zijn hierover afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. GGZ Nederland reageert hiermee op de patiëntenstop die ggz-aanbieder GGNet op 21 oktober afkondigde.

GGNet liet weten niet langer nieuwe patiënten in behandeling te nemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of één van de bijhorende labels. Volgens GGNet heeft Zilveren Kruis bij de inkoopafspraken onvoldoende rekening gehouden met de toenemende kosten van steeds meer complexe problematiek van patiënten. Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontractering.

Niet bij-contracteren betekent volgens GGZ Nederland dat zorgaanbieders de extra geleverde zorg niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen. GGZ Nederland stelt dat de financiële situatie van ggz-instellingen dermate slecht is dat ze deze zorg niet voor eigen rekening kunnen nemen. Blijvend goede herstelgerichte zorg kunnen bieden, vraagt om goede financiële afspraken, aldus GGZ Nederland.

GGZ Nederland onderstreept dat het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 ruimte biedt voor het verbeteren van het proces van bijcontractering. “We zien dat het GGNet nog niet is gelukt met Zilveren Kruis afspraken te maken over de bijcontractering”, aldus GGZ Nederland. “Dit is niet conform de gemaakte afspraken in het Hoofdlijnenakkoord.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

23 oktober 2019

Bij-contracteren doen zorgverzekeraars alleen als blijkt dat er procentueel niet voldaan wordt aan de zorgplicht die ze wettelijk hebben. En meestal voldoen ze procentueel aan die zorgplicht, dus zien ze geen enkele noodzaak om bij te contracteren, ook wel genoemd het verhogen van het omzetplafond.
Als het klopt in het excelsheet, klopt het beleid.

Top