ACTUEEL

ETZ zet consultatie IC-verpleegkundigen in

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg stelt een nieuwe functie in: de Consultief Intensive care Verpleegkundige. Collega’s op de afdelingen kunnen een beroep doen op de CIV-verpleegkundige als het opeens slechter gaat met kwetsbare ouderen met multiproblematiek.

Dat meldt ETZ op 29 oktober. De gespecialiseerde CIV-verpleegkundigen werken op de Intensive Care van locatie ETZ Elisabeth in Tilburg en zijn 24/7 bereikbaar voor hun collega’s. Het ETZ heeft vijftig IC-verpleegkundigen opgeleid tot CIV. Het is niet de bedoeling dat zij aan het bed taken of zorg gaan overnemen, zij delen hun expertise en bieden ondersteuning bij klinisch redeneren.  Voor de noodzakelijke medische handelingen wordt nog steeds de behandelend arts geraadpleegd. En bij levensbedreigende situaties wordt direct het spoed-team ingeschakeld.

PICS

De tijdige inzet van CIV-verpleegkundigen moet er ook voor zorgen dat uiteindelijk minder patiënten op de IC worden opgenomen. Dat is in het belang van de patiënten, zo stelt ETZ, want bijna de helft van alle patiënten houdt een trauma over van het verblijf op de IC. Dat fenomeen staat ook wel bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Daarom probeert het ETZ opname op de IC zoveel mogelijk te vermijden. Als een verblijf op de IC toch noodzakelijk is, komt na overplaatsing naar een andere verpleegafdeling altijd een CIV-verpleegkundige samen met de afdelingsverpleegkundige naar de patiënt kijken. Patiënten en hun naasten kunnen dan ook vragen stellen over het verblijf op de IC. Dat helpt bij de verwerking. Het ETZ wil hiermee extra opnames op de IC voorkomen. Het ziekenhuis onderzoekt de komende jaren of dat ook zo is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top