ACTUEEL

Curatoren Slotervaart zijn positief over volledige uitbetaling crediteuren

Het voorgenomen crediteurenakkoord voor het failliete MC Slotervaart komt steeds dichterbij. Dat melden de curatoren in een tussenreportage. Crediteuren hebben nog tot 16 december 2019 de gelegenheid een vordering in te dienen.

De curatoren zijn van plan om een akkoord aan te bieden aan de schuldeisers in het faillissement, blijkt uit het vierde faillissementsverslag. Als  het akkoord wordt aangenomen, krijgen alle schuldeisers (waaronder openstaande vorderingen van medewerkers) volledig betaald. In november ontvangen alle sschuldeisers een brief van de curatoren over de afwikkeling van het faillissement. De rechter-commissaris heeft bepaald dat alle zij uiterlijk op 16 december 2019 hun vorderingen bij de curatoren moeten hebben ingediend.

De curatoren beoordelen vervolgens alle ingediende vorderingen. Op 12 maart 2020 stemmen de schuldeisers over het voorgestelde akkoord. Eind maart 2020 volgt dan de bekrachtiging door de rechtbank. Op dat moment is het faillissement van MC Slotervaart beëindigd. De curatoren zullen dan in april 2020 overgaan tot het uitbetalen aan alle 1.600 schuldeisers.

Problemen met de AVG

De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn sinds november 2018 bezig met de afwikkeling van het faillissement. Eerder maakten zij bekend hierbij last te ondervinden van de privacywetgeving AVG. Dat speelde onder meer bij de overdracht van patiëntgegevens naar het nabijgelegen OLVG. De curatoren besloten daarom, strikt genomen tegen de regels van de AVG, om de overdracht door te laten gaan zonder dat alle patiënten toestemming hadden gegeven. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de AVG , verstrekte geen advies tijdens deze fase. Niettemin is de overdracht van de patiëntgegevens tot een goed einde gekomen, maar daar waren wel aanzienlijke kosten aan verbonden. Deze liepen op tot enkele tonnen. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Thijs Aardenburg

30 oktober 2019

Invadco merkt op dat het op grond van de faillissementswet zo is dat de gefailleerde een akkoord aanbiedt en dus niet de curatoren. In het geval van een rechtspersoon is het de bestuurder van de vennootschap die het akkoord aanbiedt. Thijs Aardenburg, Invadco.

Top