ACTUEEL

ActiZ betreurt gang naar governance-commissie inzake Buurtzorg

ActiZ betreurt gang naar governance-commissie inzake Buurtzorg

Een branchevereniging die de governance-commissie vraagt het gedrag van één van de eigen leden te toetsen, het gebeurt niet elke dag. Dus was er eerder dit jaar ruime media-aandacht voor de arbitragezaak die ActiZ had aangespannen tegen Buurtzorg Nederland. "Achteraf gezien” had ActiZ "constructieve communicatie” verkozen boven een gang naar de governance-commissie, zo blijkt nu.

Als branchevereniging verwacht ActiZ dat alle leden zich houden aan de Governancecode Zorg. Daarin staan de belangrijkste do’s en don’ts van behoorlijk bestuur. Het gaat daarbij om zaken als maatschappelijke verantwoording, transparantie en belangenverstrengeling. Deed modelaanbieder Buurtzorg het op deze punten wel zo goed, was de vraag die in 2018 in de pers werd opgeworpen. Nadat verschillende media berichten over mogelijke belangenverstrengeling en ondoorzichtige constructies, besloot ook ActiZ de zaak te onderzoeken.

Arbitrage

Met het oog op een sluitend oordeel schoof ActiZ de zaak door naar de governance-commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidzorg. Die concludeerde eind februari dat publieke geldstromen en commerciële initiatieven bij Buurtzorg onvoldoende van elkaar gescheiden waren, hetgeen haaks stond op de code voor goed bestuur in de zorg. “Heel kort door de bocht gezegd: hij contracteert indirect met zichzelf”, aldus de governance-commissie destijds over de rol van Buurtzorg-oprichter en directeur Jos de Blok. Naar aanleiding van deze uitspraak paste De Blok in augustus de structuur van Buurtzorg aan, waarmee hij alsnog voldeed aan de Govenrance-code én het lidmaatschapsvereiste van ActiZ.        

Negatieve beeldvorming

Uit een gezamenlijke verklaring, ondertekend door De Blok en ActiZ-voorzitter Henk Kamp, blijkt dat de branchevereniging in retrospectief ongelukkig is over de gang van zaken. "Achteraf gezien was het ook mogelijk geweest om een vergelijkbare oplossing - aanpassing op onderdelen van de governance van Buurtzorg - te bereiken zonder tussenkomst van Governancecommissie”, zo staat in de verklaring. “Dat had wellicht tijd, geld en een bijdrage aan negatieve beeldvorming kunnen voorkomen.”  

Constructief

De gang naar de Governance-commissie had voorkomen kunnen worden “indien partijen eerder met elkaar in gesprek waren gegaan. Indringender, opener en meer luisterend dan stellend. Ook hier weer konden we vaststellen dat constructieve communicatie een essentieel instrument is om tot echte oplossingen te komen. Verharding van standpunten en het formaliseren van posities zijn daarbij niet behulpzaam.”

Leren

Kamp en De Blok geven aan lering te willen trekken uit de opgedane ervaringen en “die te gebruiken om in toekomstige casuïstiek beter te communiceren”. Hoewel het aan de communicatie schortte heeft de hele affaire volgens de twee partijen ook een positief neveneffect gehad: “Na afloop van het proces met de Governance-commissie zijn ActiZ en Buurtzorg meer inhoudelijk met elkaar in gesprek geraakt […] Niet alleen over governancevraagstukken, maar met name over waar het uiteindelijk om gaat: hoe optimaal samengewerkt kan worden aan de toekomst van de wijkverpleging en wat dit van partijen vraagt.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top