ACTUEEL

CDA pleit voor ketenzorg bij eetstoornissen

De hulpverlening rondom anorexia is te versnipperd. Het CDA pleit daarom voor ketenzorg voor eetstoornissen, met een eigen DBC en met aandacht voor de cruciale rol van de schoolarts en de huisarts. CDA-Kamerlid Sabine Uitslag overhandigt donderdag 14 april het actiepuntenplan ‘Voor een betere ketenzorg bij eetstoornissen’ aan demissionair minister Ab Klink van VWS.

Actiepuntenplan Sabine Uitslag

Volgens Uitslag zijn de problemen in de hulpverlening rondom anorexia in veel gevallen exemplarisch voor problemen die bij de behandeling van meerdere stoornissen spelen. Uitslag stelt in haar actiepuntenplan: “Naar mijn mening dient de overheid duidelijke kaders te stellen zodat de onderlinge afstemming tussen preventie, vroegsignalering, diagnostiek, behandeling en de nazorg beter en doelmatiger op elkaar worden afgestemd. Opdat de patiënten en hun ouders niet tussen het wal en het schip raken. Ook het nadrukkelijk betrekken van ouders in het gehele traject is essentieel.”

Aanbevelingen voor ketenzorg

In het actiepuntenplan doet het Tweede Kamerlid aanbevelingen voor betere ketenzorg. Zijn verdeelt de aanbevelingen in vier categorieën, te weten preventie, vroegsignalering, behandeling en nazorg. Deze zijn echter niet los van elkaar te zien, waarschuwt Uitslag.

Aanpakken Pro-anasites

Sabine Uitslag adviseert de minister ondermeer te onderzoeken of zogenaamde ‘Pro-anasites’ juridisch aangepakt kunnen worden. Op deze websites geven meisjes met eetstoornissen elkaar tips hoe ze in korte tijd extreem kunnen vermageren. Daarnaast pleit Uitslag voor een betere en snellere herkenning van de signalen van beginnende anorexia. Anonieme, digitale hulpverlening kan vervolgens een uitkomst bieden voor de eerste voorzichtige stap naar erkenning van het ziek zijn. Het is een snelle laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning, meent Uitslag.

Keten-DBC eetstoornissen

De keten van zorg moet gefinancierd worden vanuit een keten-DBC eetstoornissen, stelt het CDA. De financiering moet patiëntvolgend zijn, omdat patiënten vaak verschillende behandelingen uitproberen. De zorgverzekeraar zou hier rekening me moeten houden, maar ook de verantwoordelijkheid voor korte wachttijden en de kwaliteit van de behandelingen moeten nemen.

Verplichte opname

Verder pleit Uitslag voor verplichte opname van meerderjarige patiënten als de patiënt een gevaar is voor zichzelf. Daarnaast zouden ziekenhuizen en eetstoornisklinieken verplicht samenwerkingsverbanden moeten aangaan.

Weglekken geld

Uitslag schrijft aan Klink: “De aanbevelingen zullen binnen het huidige budget passen. Immers ze pleiten één voor één om een betere verbinding en afstemming. Heel veel geld lekt nu weg, omdat er geen afstemming is. Het gaat, zoals ook één van de aanwezigen tijdens de expertmeeting aangaf, om ‘een betere afstemming van dat wat er al is’. Mensen moeten elkaar weten te vinden. Moeten weten waar ze terecht kunnen, moeten weten waar ze op moeten letten. Moeten kennis en kunde met elkaar kunnen en willen delen. Iemand moet de regie voeren; minister aan u de schone taak!”

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

15 april 2010

de versnippering die mevrouw Uitslag signaleert danken we bij uitstek aan de politici die menen dat zorg een product is, dat het beste via de markt kan worden verdeeld. zij gaan er echter aan voorbij dat de zorgbehoeftige door zijn afhankelijkheid geen gelijkwaardige marktpartij is.

Anonym

15 april 2010

Prachtig idee mevrouw. En jazeker verplicht opnemen, evenals de duizenden vaak vrouwen met borderlinesyndroom die aan alle kanten de zaken ongelimiteerd konden belazeren, zelfs onder het mom etiketje. Lekker makkellijk. Ondanks de gedegen warschuwingen aan rechters ook in familiercht er niet langer in te tuinen.

Kenmerken. Manipulatie, bedrog, liegen onder andere.

Tja, het benoemen Rouvoet daar mankeert het een en ander aan en wel...bij jullie als politiek al.

Top