ACTUEEL

Oud-bestuurder NMa aan de slag bij Twynstra Gudde

René Jansen is overgestapt van de Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa) naar Twynstra Gudde. Het voormalig lid van de raad van bestuur van de NMa is sinds begin deze maand actief voor het organisatieadviesbureau.

Strategie

In zijn rol als bestuursadviseur zal René Jansen betrokken zijn bij uiteenlopende bestuurlijke opgaven van de bestuursadviespraktijk. Jansen zal zich hierbij met name richten op strategie en beleid bij toezichthouders, zelfstandige bestuursorganen, de rijksoverheid en not-for-profitsectoren. De specifieke expertise van René Jansen zijn vraagstukken op het gebied van mededinging, marktwerking en markttoezicht.

Complexe processen

De bestuursadviespraktijk bestaat naast René Jansen en een aantal senior partners van Twynstra Gudde onder anderen uit Frank de Grave en Frans van der Meché, voormalig bestuurder van het Erasmus MC. Het werkterrein van de bestuursadviesgroep heeft een sterke focus op de “sleutelopgaven” en persoonlijke ambities en dilemma’s van bestuurders. Hierbij valt te denken aan intern en extern toezicht, het adviseren over complexe bestuurlijke processen, advies over alliantievorming en de inrichting van bestuurlijk strategische agenda’s.

Centrale rol

René Jansen heeft tussen 1986 en 1998 diverse leidinggevende functies bekleed bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij speelde een centrale rol bij de oprichting van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in 1998. Bij de NMa was hij plaatsvervangend en waarnemend Directeur-Generaal. Toen de NMa in 2005 een zelfstandig bestuursorgaan werd, trad René Jansen toe tot de raad van bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top